Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КООПЕРАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
   

КООПЕРАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

— добровільне об'єднання осіб на засадах членства, об'єднання пайових внесків для спільної сільськогосп. діяльності та обслуговування потреб переважно членів кооперативу. Об'єднуватись у К. с. можуть як фізичні, так і юрид. особи.

За цілями, завданнями і характером діяльності К. с. поділяються на виробничі та обслуговуючі. Виробничий К. с. є підприємством, яке утворюється переважно для спільного в-ва продукції с. г. Осн. засобом в-ва виступають землі сільськогосп. призначення. Особливістю вироб. К. с. є обов'язкова труд, участь у його діяльності членів кооперативу. Вироб. К. с. вважаються також підприємства, створені для спільного ведення риб. і ліс. г-ва. Обслуговуючий К. с. — це підприємство, створене для обслуговування переважно членів кооперативу на засадах взаємодопомоги та екон. співробітництва. Головною метою кооперативу є не одержання прибутків, а обслуговування різноманіт. потреб його членів. У зв'язку з цим можуть утворюватися переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та ін. кооперативи.

К. с. можуть об'єднуватися в асоціації, спілки та ін. об'єднання. Вони засновуються на засадах членства і добровільності. їх мета — спільне здійснення не забороненої зак-вом діяльності, що пов'язана із сільськогосп. в-вом і захистом екон. інтересів кооперативів. Членами К. с. є фізична та юрид. особи, які зробили вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом кооперативу, визнають принципи і цілі кооперативу, дотримуються вимог його статуту; вони користуються правом ухвального голосу. Крім того, можуть бути асоційовані члени кооперативу — фіз. чи юрид. особи, що зробили пайовий внесок у кооператив і користуються правом дорадчого голосу. Відкритість і доступність членства є одним з принципів утворення та діяльності кооперативу. Члени кооперативу повинні брати активну участь у його госп. діяльності. К. с. утворюється його засновниками (гр-нами України та юрид. особами, зареєстрованими в Україні) на добровільних засадах. Управління К. с. здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів (один член — один голос) у вирішенні всіх питань діяльності кооперативу. Вищий орган управління — заг. збори.

К. с. є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та ін. діяльності, передбаченої статутом, а також ін. майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. К. с. самостійно визначає основні напрями своєї діяльності. Діяльність К. с. регулюється Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997) та ін.

Правовими актами.

Н. І. Титова.

 

Схожі за змістом слова та фрази