Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРДИНАТУРА КЛІНІЧНА
   

ОРДИНАТУРА КЛІНІЧНА

(від лат. — упорядкований, визначений) — в Україні вища форма підвищення кваліфікації лікарів — спеціалістів з певного фаху у вищих мед. закладах освіти III—IV рівнів акредитації, закладах післядиплом. освіти та клініч. НДІ і центрах. Осн. завданням О. к. є поглиблення професійних знань і підвищення практичних навичок лікаря. Порядок функціонування О. к. регулюється Положенням про клінічну ординатуру (затв. МОЗ 29.1 1998). За цим док-том навчання в О. к. проводиться з відривом від виробництва тривалістю 2 роки. До ординатури приймаються за конкурсом особи, які мають осв.-кваліфікац. рівень лікаря-спеціаліста і стаж практ. роботи не менше 3 років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації. У межах плану держ. замовлення навчання в О. к. безоплатне. Вступники проходять співбесіду та складають іспит з відповід. спеціальності. Зарахування до ординатури проводиться наказом ректора (директора) вищого закладу освіти (наук, установи), який є підставою для звільнення лікаря з попереднього місця роботи. Підготовка клінічних ординаторів проводиться під кер. висококваліфікованих спеціалістів за індивід, планом, який розробляється завідувачем кафедри (відділу, лабораторії) й включає вивчення осн. спеціальності, низки суміжних клініч. дисциплін, мед. статистики, клініч. біохімії та фармакології, мед. генетики тощо. Клінічні ординатори в межах роб. часу виконують лік.-діагност, роботу в профільних відділеннях, на яких базується клініка, в обсязі 25 % від розрахованої норми навантаження лікаря відповід. спеціальності, здійснюють чергування у профіл. відділеннях у веч. та ніч. час за індивід, планами їх підготовки (не менше як двічі на місяць), а також можуть залучатися строком до 2 місяців за весь період навчання до проведення диспансеризації населення, періодичних мед. оглядів на підприємствах. Особам, які навчаються за рахунок держ. замовлення у вищих закладах освіти (наук, установах), що фінансуються з держ. бюджету, встановлюється стипендія на рівні посад, окладу за поперед, місцем роботи з урахуванням наст, змін в оплаті праці, але не нижче 60 % і не вище посад, окладу викладача-стажиста з відповідної спеціальності. На період проходження О. к. лікарі забезпечуються житл. площею (типу гуртожитку). Строк навчання в О. к. зараховується лікарю до його заг. труд, стажу та стажу роботи за фахом.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази