Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛАЗАРЕВСЬКИЙ
   

ЛАЗАРЕВСЬКИЙ

Олександр Матвійович [8(20).VI 1834, с. Гирявка, тепер с. Шевченкове Конотопського р-ну Сум. обл. — 31.III (13.IV) 1902, Київ; похов. у рідному селі] — укр. історик, суд. діяч. Закін. 1858 істор.-філол. ф-т Петерб. ун-ту. Зі студ. років працював доглядачем музею і б-ки графа О. Уварова (Петербург). З вересня 1859 — урядовець Петерб. губ. правління, з червня 1860 — чиновник Петерб. археогр. комісії. У квітні 1861 — вересні 1863 брав участь у здійсненні сел. реформи, був «пред

ЛАЗАРЕВСЬКИЙ О.М. - leksika.com.ua

ставником уряду» на з їзді мирових посередників у Чернігові. Працював наглядачем акцизної округи в Черніг. губ. і секретарем Черніг. стат. к-ту. В лист. 1868 призначений членом Полт. окруж. суду. Від січня 1869 по серпень 1872 — голова Кременчуцького суду. Від лист. 1872 — кандидат у мирові посередники, а з січня 1873 — мировий посередник Григорівської дільниці Конотоп, пов. Був членом Ніжинського окруж. суду (з квітня 1874), товаришем голови Курського окруж. суду (з 1879), товаришем голови Київ, окруж. суду (з травня 1880). Від грудня 1885 і до кінця життя — член Київської судової палати. Л. був чл.-кор. Рос. археол. т-ва з 1860, членом Тимчас. комісії для розгляду давніх актів у Києві з 1880 і Церк.-археол. т-ва при Київ, духовній академії з 1889, членом і деякий час головою, а з 1893 — почес. членом Істор. т-ва Нестора-літописця, почес. членом Черніг. стат. к-ту та Черніг. губ. вченої архів, комісії. Один із засновників (1881) журн. «Киевская старина». Наук, праці Л. написані з позицій народницького напряму в укр. істор іографії і присвячені переважно соціально-екон. історії України-Гетьманщини. Осн. увагу Л. приділяв історії селянства, козац. старшини та шляхти, питанням розвитку землеволодіння і закріпачення укр. селян, проблемам історіографії та джерелознавства: «Покажчик джерел для вивчення Малоросійського краю» (1858), «Малоросійські посполиті селяни 1648—1783. Історико-юридичний нарис за архівними джерелами» (1866), «Нариси найдавніших дворянських родів Чернігівської губернії» (1868), «Нариси малоросійських родин» (1875—76), «Люди старої Малоросії» (1882—88), «Історичні нариси сіл Конотопського повіту» (1886—87), «Опис старої Малоросії» (т. 1—3, 1888—1902; два томи відзначені Уваров-ськими преміями Рос. АН), «Замітки про Мазепу» (1898) та ін. За ред. Л. опубліковано щоденники М. Ханенка та Я. Марковича, низку мат-лів родинних архівів Лівобережжя тощо. Велика кількість праць Л. присвячена історії права і судочинства в Україні: «Українські юридичні акти XVII ст.» (1862), «Судова інквізиція в колишній Гетьманщині» (1886), «Універсал гетьмана Скоропадського про переклад "книг правних" малоросійською мовою» (1887), «Акти з історії землеволодіння в Малоросії 1630— 1690» (1890), «Акти з історії монастирського землеволодіння в Малоросії 1636—1730» (1891). «З кримінальної хроніки XVIII ст.» (1893), «Суди у старій Малоросії», «Зауваження на історичні монографії Д. П. Міллера про малоросійське дворянство і статутові суди» (обидві — 1898), «До історії статутових судів у Лівобережній Малоросії», «Практика смертної кари у старій Малоросії» (обидві — 1901) та ін.

Літ.: Грушевський М. Пам'яті Олександра Лазаревського. ЗНТШ, 1902, т. 47; Василенко М. П. Олександр Матвійович Лазаревський (1834-1902). «Україна», 1927, № 4; Тка-ченко М. М. Список праць О. М. Лазаревського і праць про нього. В кн.: Укр. археогр. збірник, т. 2. К., 1928; Марченко М. І., Полухін Л. К. Видатний історик України О. М. Лазаревський. К, 1958; Сарбей В. Г. Істор. погляди О. М. Лазаревського. К.. 1961; Олександр Матвійович Лазаревський. 1834—1902. Мат-ли до бібліографії. К., 1994.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази