Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гост-грд arrow ГРАБОВСЬКИЙ
   

ГРАБОВСЬКИЙ

Павло Арсенович [30.VIII (11.IX) 1864, с. Пушкарне, тепер с. Грабовське Краснопільського р-ну Сум. обл.- 29.XI (12.ХІІ) 1902, Тобольські - український поет, публіцист, революційний демократ. У 1874-78 навчався в Охтирському духовному уч-щі, з 1879 - в Харків. духовній семінарії. За революц. агітацію й участь у харків. групі "Чорного переділу" 1882 Г. заарештували й вислали в с. Пушкарне під нагляд поліції. В 1885 нагляд було знято, і Г. переїхав до Харкова, де працював коректором у газ. "Южний край". З осені 1885 Г. на військ. службі в Туркестанському військ. окрузі. В 1886 його знову заарештували за участь у складанні й розповсюджуванні революц. листівок і після тривалого ув'язнення заслали в Іркутську губ. За протест-відозву проти розправи царизму над політ. засланцями в серпні 1889 був заарештований і ув'язнений в Іркут. тюрмі, в січні 1893 засланий у Вілюйськ. Через кілька років Г. переїхав у Якутськ, потім у Тобольськ. Похований поруч з могилами декабристів. У громадсько-політ. і літ. діяльності Г. був революц. демократом, послідовником Т. Г. Шевченка й М. Г. Чернишевського. Почавши як революц. народник, Г. в 90-х pp. звернувся до марксизму, під впливом якого наблизився до діалектико-матеріалістичного розуміння класової боротьби, вирішальної ролі нар. мас в історії. Перебуваючи в Тобольську, Г. пропагував ідеї марксизму серед передової молоді. "Тепер все що є в Росії живого, рухливого та працюючого,- писав він,- йде під окликом марксизму...". Виступав проти укр. бурж. націоналізму, розглядав нац. питання у зв'язку з класовою боротьбою. Націоналізмові й шовінізмові Г. протиставляв ідеї дружби й братерства укр. і рос. та ін. народів, ідеї інтернаціоналізму. В галузі філософії стояв на позиціях матеріалізму й атеїзму, розглядаючи природу та її розвиток як результат діяння внутр. законів, притаманних самій природі, вважав, що ідеальне виникає тільки внаслідок дії на людину зовнішнього, незалежного від неї матеріального світу. Розглядаючи л-ру як одну з форм відображення сусп. дійсності, Г. боровся за її ідейність, реалізм і народність, розвінчував теорію "мистецтво для мистецтва".

Ідейно-політ. спрямованість творчості й громад. діяльності Г. єднала його з І. Франком, Лесею Українкою та ін. передовими представниками укр. культури. Поетичне слово Г. (збірки "Пролісок", 1894; "З півночі", 1896; "Кобза", 1898) було гострою зброєю в боротьбі за справедливий сусп. лад. Г. відображав тяжке життя трудящих у капіталістичному світі ("Робітникові", "Швачка", "Сироти"). Він рішуче відкидав переспіви старих тем, вимагав сучас. тематики, виступав проти аполітичної беззмістовності й занепадницьких настроїв, обстоював служіння мистецтва народові. Г. звеличив героїку революц. боротьби з царизмом, оспівав тяжкий тернистий шлях революціонера-про-фесіонала ("В тюрмі", "Не раз ми ходили в дорогу", "Уперед").

Багато віршів Г. присвятив темі України, її багатостраждального минулого ("До України", "Народові українському"). Г.- поет переважно малих форм, майстер короткого, але сповненого глибокого почуття й думки ліричного вірша. Перекладав укр. мовою поетичні твори з рос., груз., вірм., болг., польс, англ., італ., франц. та ін. мов світу. Г. був видатним критиком і публіцистом (стаття "Дещо про творчість поетичну", 1897; статті про Шевченка, Чер-нишевського, Пушкіна). Приділяв увагу шкільній справі, вимагаючи освіти, "вільної від туману релігійного й шовіністичного". Залишив цінну епістолярну спадщину.

Тв.: Зібрання творів, т. 1-3. К., 1959-60; Твори, т. 1-2. К., 1964; Рос. перекл.- Избранное. М., 1964.

Літ.: Кисельов О. І. Література гарту й боротьби. К., 1972; Бухалов Ю. Ф. Суспільно-політичні погляди П. А. Грабовського. К., 1957; Мороз М. О. Павло Грабовський. Бібліографічний покажчик. К., 1964.

Ю. Ф. Бухалов.

Грабовський

 

Схожі за змістом слова та фрази