Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ
   

ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

(від лат. — зараза, чума і — вбивати; від грец. — поле і хімія) — речовини, що використовуються у рослинництві. До пестицидів належать токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біол. походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих для рослинництва організмів. Агрохімікати — органічні, мін. і бактеріальні добрива, хім. меліоранти, регулятори росту рослин та ін. речовини, що застосовуються для підвищення родючості фунтів, урожайності сільськогосп. культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

В Україні відносини, пов'язані з використанням П. і а., регулюються Законом «Про пестициди і агрохімікати» (1995). За цим законом П. і а. вітчизняного, а також іноз. в-ва, що завозяться на тер. України, повинні відповідати таким вимогам: висока біол. ефективність щодо цільового призначення; безпечність для здоров'я людини та навкол. природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування; відповідність держ. стандартам, сан. нормам та ін. нормат. док-там. Забороняються ввезення на митну тер. України, в-во, реалізація, застосування і рекламування П. і а. до їх держ. реєстрації. Обов'язковою умовою завезення і застосування незареєстрованих в Україні П. і а. є до-кум. підтвердження їх використання в країні, де вони виготовляються. Державній реєстрації підлягають препаративні форми П. і а. Обов'язковою умовою для цього є наявність відповід. документації, методик визначення залишкових кількостей препаратів у сільськогосп. продукції, кормах, харч, продуктах, фунтах, воді, повіфі. Серійне в-во, закупівля та експлуатація тех. засобів застосування П. і а. дозволяються лише після їх держ. реєстрації. У разі зміни конструкції тех. засобу застосування П. і а. його необхідно перереєструвати. Тех. засоби застосування П. і а. підлягають обов'язковій сертифікації.

Підприєм. діяльність у сфері в-ва, зберігання, транспортування, реалізації П. і а. та торгівлі ними здійснюється на підставі спец, ліцензії. Зак-вом встановлено певні вимоги щодо затарювання (пакування) та маркування П. і а., до їх транспортування, зберігання, утилізації, знищення і знешкодження та торгівлі ними. Підприємства, установи та організації зобов'язані вести облік наявності та використання П. і а., надавати інформацію органам, що ведуть держ. облік. Непридатні або заборонені до використання П. і а., тара від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню в установленому порядку. Держ. нагляд і держ. контроль за в-вом, транспортуванням, збереженням, застосуванням П. і а., торгівлею ними, а також за вмістом їх залишкових кількостей у сільськогосп. продукції, кормах та об'єктах навкол. природ, середовища здійснюються відповідними держ. органами в межах їх повноважень і в установленому порядку.

Порушення зак-в а про П. і а. тягне за собою дисциплінарну, адм., цив. або крим. відповідальність.

Літ.: Агропром. комплекс: прав, питання. К., 1992; Агр. право України. К., 2000.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази