Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯРМИШ
   

ЯРМИШ

Олександр Назарович (9.УІІІ 1951, м. Макіївка Донец. обл.) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1991, професор з 1993, чл.-кор. АПНУ з 2002, з. ю. України з 1996, генерал-майор міліції з 1998. Закінчив 1972 юрид. ф-т, а 1977

— аспірантуру Ростов, ун-ту. В 1978 - 92 викладав у Харків, юрид. ін-ті (тепер Національна юрид академія України ім. Ярослава Мудрого); асистент, ст. викладач, доцент каф. історії д-ви і права, декан веч. ф-ту. Від 1992 — в Нац. ун-ті внутрішніх справ (Харків): проректор, з 1998 — перший проректор з наук, роботи; з 2001 — перший проректор; від 2003 — ректор. Водночас (1995—99) був нач. кафедри конст. та міжнар. права цього ун-ту.

Досліджує проблеми теорії та історії держави і права, конст. права і місцевого самоврядування, прав, та соціол. аспекти б-би з організов. злочинністю. Президент Міжнар. асоціації істориків права, голова правління Харків, ін-ту соціальних досліджень (з 1999), відп. секретар виконкому Асоціації керівників вузів МВС держав — учасниць СНД (з 2003).

Осн. праці: «Історія поліції дореволюційної Росії» (1976, у співавт.), «Судові органи царської Росії в

Ярмиш Олександр Назарович - leksika.com.ua

період імперіалізму (1900-1917 рр.)» (1990), «"Наглядати невідступно...": Адміністративно-поліцейський апарат царизму і органи політичного розшуку царизму в Україні в кінці XIX — на початку XX ст.» (1992), «Губернатори і генерал-губернатори» (1996, у співавт.), «Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці XIX - на початку XX ст.» (2001), «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Організовані злочинні групи в Україні: традиційне і типове» (обидві — 2002, у співавт.).

Л. О. Зайцев.