Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
   

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

— право гр-нина та організації вимагати через суд спростування відомостей, які не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують їхню честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їхнім інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності. 3. ч., г. і д. р. передбачений Цивільним кодексом України (зокрема, ст. 7), а також постановами пле нумів Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій» від 28.IX 1990 та «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.III 1995. Поширенням неправдивих відомостей визнається опублікування їх у пресі або сповіщення в іншій, у т. ч. усній, формі невизначеному колу осіб, кільком особам або навіть одній особі. Сповіщення цих відомостей безпосередньо особі, якої вони стосуються, виключає можливість застосування такого способу захисту.

На відміну від крим. відповідальності за наклеп, для задоволення цив. позову не потрібно, щоб ці відомості були завідомо неправдивими. Особа, котра їх поширювала, могла і помилятися, і бути впевненою у їх достовірності. Проте в разі неможливості доведення розповсюджувачем правдивості таких відомостей суд має задовольнити позов щодо 3. ч., г. і д. р.

Спростування має здійснюватися способом, адекватним способові поширення неправдивих відомостей. Рішення суду про спростування таких відомостей підлягає примус, виконанню під загрозою штрафних санкцій. Поряд із спростуванням потерпіла особа має право вимагати відшкодування майн. і моральних (немайнових) збитків за ст. 440 та 440 ЦивК України. Строк позовної давності по таких вимогах — один рік.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази