Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОНЯТИЙ
   

ПОНЯТИЙ

— 1) У кримінальному процесі — незаінтересована у справі дієздатна особа, котра на запрошення слідчого чи особи, яка провадить дізнання, присутня при провадженні передбачених КПК України слідчих дій і своїм підписом засвідчує відповідність записів у протоколі виконаним діям. П. не можуть бути потерп ілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого й потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства. П. повинно бути не менше двох. їх присутність обов'язкова під час провадження обшуку, виїмки, огляду, ексгумації трупа, пред'явлення осіб та предметів для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, опису майна. Для участі в слідчому освідуванні П. залучаються, якщо слідчий визнає це за необхідне (ст. 127 КПК). Перед початком слідчої дії П. роз'яснюються їх обов'язки та права (ст. 53) і зазначається про це в протоколі. П. зобов'язані бути присутніми при провадженні слідчої дії і засвідчити своїми підписами в протоколі відповідність записів виконаним діям. Зауваження П. з приводу проведених слідчих дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. У протоколі слідчої дії повинні бути вказані прізвище, ім'я, по батькові П., їх адреси. За необхідності вони можуть бути викликані в суд. засідання для допиту як свідки з приводу проведеної в їх присутності слідчої дії. П. мають право на відшкодування їм витрат у зв'язку з явкою за викликом до слідчих органів і на збереження серед, заробітку за місцем роботи за витрачений на це час (ст. 92), а за наявності відповід. підстав — на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом (ч. 6 ст. 127 КПК). 2) У виконавчому провадженні — будь-який дієздатний гр-нин, який не має особистої заінтересованості в провадженні викон. дій і не пов'язаний з іншими П. або учасниками викон. провадження родинними зв'язками, підлеглістю чи підконтрольністю. Перед початком викон. дій, в яких беруть участь П., державний виконавець роз'яснює їм їхні права та обов'язки. П. має право знати, для участі в провадженні яких викон. дій його запрошено, на підставі якого викон. док-та вони здійснюються, а також робити зауваження з приводу вчинення викон. дій. Зауваження П. обов'язково підлягають занесенню до акта відповідної викон. дії. П. зобов'язаний засвідчити факт, зміст і результати викон. дій, під час провадження яких він був присутній.

Присутність П. обов'язкова при вчиненні викон. дій, пов'язаних з: примус, входженням до нежилих приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернене йому в натурі; примус, входженням до жилих будинків, квартир для забезпечення примус, виселення та вселення в них; примус, входженням до будинків, квартир та ін. приміщень, в яких знаходиться дитина, що має бути передана ін. особам відповідно до рішення суду; проведенням огляду, арешту; вилученням і передачею майна.

П. мають право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням їх обов'язків. Зазначені витрати належать до витрат на проведення викон. дій (ст. 16 Закону України «Про виконавче провадження», 1999).

О. С. Врублевський.