Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БУДІВЕЛЬНИЙ НАГЛЯД
   

БУДІВЕЛЬНИЙ НАГЛЯД

- діяльність спеціально уповноважених органів держ. викон. влади по нагляду за додержанням буд. стандартів, норм і правил при будівництві, експлуатації та збереженні будівель, споруд та ін. буд. об'єктів з метою забезпечення їх належної якості, безпечної для життя, здоров'я і майна людей та навколишнього середовища. Б. н. регулюється Законами України «Про прокуратуру» (1991), «Про охорону праці» (1992), «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (обидва -1994), положеннями про відповідні держ. к-ти та рядом ін. законод. і нормат. актів. Б. н. здійснюється у сферах житл., пром., культ., трансп., сільськогосподарського та ін. будівництва органами викон. влади заг. компетенції: Кабінетом Міністрів України, місцевими держ. адміністраціями. Крім того, діють органи спец, компетенції, зокрема: М-во праці і соціальної політики України, М-во охорони навколишнього природ, середовища та ядер, безпеки України, Держ. комітет України у справах буд-ва, архітектури та житл. політики, органи держ. пожежного нагляду Управління пожеж, охорони МВС України, органи та заклади сан.-епідеміол. слу жби М-ва охорони здоров'я України та ін. спеціально уповноважені органи. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням зак-ва у сфері будівництва здійснюють Ген. прокурор України та підпорядковані йому прокурори. Поряд з держ. наглядом передбачено також автор, нагляд з боку проектних організацій за будівництвом — щодо відповідності будівельних об'єктів проектно-кошторисній документації. Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази