Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО
   

АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО

- право гр-н України вільно обирати Президента України, нар. депутатів України, депутатів ВР АР Крим, представн. органів місц. самоврядування (рад), сільс., селищ, і міськ. голів. Відповідно до Конституції України, Закону «Про вибори народних депутатів України» (1997) та ін. законод. актів України А. в. п. (право голосу на виборах, право обирати) мають гр-ни України, яким на день проведення виборів (день голосування) виповнилося 18 років. Здійснення гр-нами України права обирати, як і бути обраними, не залежить від їх раси, кольору шкіри, політ., реліг. та ін. переконань, статі, етн. та соціального походження, майн. стану, місця проживання, мовних та ін. ознак. Не мають права голосу і права бути обраними гр-ни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі — на час перебування у

цих місцях. В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази