Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИПАДКОВИЙ ПРОЦЕС
   

ВИПАДКОВИЙ ПРОЦЕС

імовірнісний, або стохастичний - функція дійсного параметра t (який звичайно тлумачать як час), значення ? ( t ) якої при кожному 1. є випадковими величинами. В. п. описує еволюцію системи, стани якої в кожний момент часу залежать від випадку, причому визначено імовірності тих або ін. станів. Приклади В. п.: броунівський рух; протікання струму в електр. ланцюгу при наявності невпорядкованих флуктуацій напруги та сили струму. Для матем. дослідження В. п. необхідно, щоб стан системи в даний момент часу можна було подати у вигляді точки деякого фазового простору (простору станів) ?; при цьому В. п.буде випадковою функцією ? ( t ) часу t зі станами з ?. Існує багато спец. класів В. п. До них належать марковські процеси. стаціонарні В. п., розгалужені процеси (введені при розгляді задач зміни поколінь та ядерного розпаду), процеси відновлення (для деяких задач теорії надійності) та ін. Під впливом ідей керування якістю продукції в процесі виробництва розвивається новий напрям теорії В. п.- керовані випадкові процеси. Теорію В. п. почали розробляти в 30-х рр. 20 ст. A. М. Колмогоров, О. Я. Хінчин та Н. Вінер. Серед рад. учених великий внесок зробили вчені України - М. М. Боголюбов, М. М. Крилов, Б. В. Гнеденко, Й. І. Гіхман, В. С. Королюк, А. В. Скороход та інші.

Літ. див. до ст. Імовірностей теорія.

Б. В. Гнєденко.

 

Схожі за змістом слова та фрази