Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow київ-кири arrow КИЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

КИЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

— одна з найбільших організацій Комуністичної партії України. Історія її бере початок з діяльності марксистських гуртків, що виникли в Києві в кін. 80-х рр. 19 ст., київського "Союзу боротьби за визволення робітничого класу", Київ. орг-ції РСДРП [див. Київська організація РСДРП(б)]. На Першому з'їзді КП(б) України (липень 1918), що завершив процес об'єднання більшовицьких організацій у всеукр. масштабі, К. м. п. о. представляли 2 делегати. Після І з'їзду більшовики Києва гол. увагу приділяли зміцненню парт. підпілля і керівництву боротьбою трудящих проти австро-нім. окупантів і націоналістичної контрреволюції, за відновлення влади Рад. Велику роль у цьому відіграли Київська об'єднана міська і губ. (вересень 1918) та міська (січень 1919) нелегальні парт. конференції. 5.ІІ 1919 Київ визволила Червона Армія. 2—5.ІV 1919 відбулася міська парт. конференція, яка обрала міськком КП(б)У, що виконував і функції губкому партії. В період денікінщини в Києві діяв підпільний міський парт. к-т. 16.XII 1919 рад. війська визволили Київ. 20 — 21.ІІ 1920 відбулася міська конференція КП(б)У, що націлила комуністів на керівництво боротьбою трудящих за відбудову нар. г-ва. Після закінчення громадян. війни трудящі Києва під керівництвом парт. орг-ції розгорнули боротьбу за відбудову нар. г-ва, здійснення ленінського плану побудови соціалізму. Ряди К. м. п. о. зросли. На 1.І 1926 вона налічувала 9078 чол. Після створення Київської обласної партійної організації (1932) К. м. п. о. ввійшла до її складу як найчисленніша орг-ція [1919—-25 входила в губернську, 1925—30 — окружну парт. орг-цію, 1930 — на поч. 1932 безпосередньо підпорядковувалася ЦК КП(б)У. В роки довоєн. п'ятирічок під керівництвом К. м. п. о. трудящі міста боролися за здійснення ленінського плану соціалістичної індустріалізації. В Києві було збудовано десятки з-дів і фабрик, реконструйовано більшість старих підприємств. У 1939 виробництво продукції на держ. підприємствах міста збільшилося порівняно з 1913 в 16, а машинобудування — майже в 30 раз. У перші дні Великої Вітчизн. війни 1941—45 1 6 тис. комуністів К. м. п. о., яка налічувала 37 тисяч членів і кандидатів у члени партії, пішли на фронт. К. м. п. о. відіграла велику мобі-лізуючу роль у Київській оборонній операції 1941. В період нім.-фашист. окупації в місті діяли підпільний міськком, 7 підпільних райкомів партії, десятки підпільних груп і орг-цій. Велика кількість підпільників удостоєна нагород СРСР. В. С. Кудряшову, О. С. Пироговському, І. Д. Кудрі посмертно присвоєно звання Героя Рад. Союзу. Комуністична партія і'Рад. уряд високо оцінили подвиг захисників і визволителів столиці Рад. України. За мужність і героїзм, проявлені трудящими міста в боротьбі проти нім.-фашист. загарбників у роки Великої Вітчизняної війни, Київ удостоєно почесного звання міста-героя. Завдяки братерській допомозі народів нашої багатонац. Батьківщини трудящі міста під керівництвом К. м. а. о. за короткий час відбудували зруйноване окупантами народне г-во. Вже 1950 валова продукція промисловості Києва значно перевищувала довоєнний рівень. Здійснюючи рішення XXIII—XXV з'їздів КПРС, з'їздів Компартії України, міська парт. орг-ція спрямовує всю орг. і масово-політ. роботу на виконання завдань комуністичного будівництва, на забезпечення авангардної ролі комуністів на виробництві, підвищення трудової активності виробничих колективів, перетворення Києва на місто високопродуктивної праці, високої культури і зразкового громадського порядку, на виховання трудящих у дусі рад. патріотизму і пролет. інтернаціоналізму. Парт. орг-ція приділяє велику увагу розвиткові пром-сті, в першу чергу машино- і приладобудування, капітальному будівництву, благоустрою міста та ін. Велику роботу проводить К. м. п. о. по зміцненню зв'язку науки з виробництвом. Успішному виконанню нар.-госп. планів активно сприяє традиційне соцзмагання трудящих Києва з трудящими ін. міст УРСР і братніх республік. К. м. п. о. виховала багатьох передовиків і новаторів виробництва. В післявоєнні роки 121 чол. удостоєно звання Героя Соціалістичної Праці, а 3 це звання присвоєно двічі. В 1975 К. м . п. о. виділено із складу обл. парт. орг-ції і підпорядковано безпосередньо ЦК Компартії України. На 1.І 1980 вона складається з 12 районних парт. орг-цій і налічує в своїх лавах 200 502 комуністи. За час існування К. м. п. о. відбулося 27 міських парт. конференцій. У різний час у К. м. п. о. активну роботу вели Г. М. Кржижановський, О. Г. Шліхтер, Ф. В. Ленгнік, М. І. Ульянова, А. І. Ульянова-Єлізарова, Д. І. Ульянов, П. А. Красиков, Є. Б. Бош, О. Ф. Розмирович, І. Ф. Смирнов (Ласточкін), С. В. Косіор, К. Я. Бауман, М. Е. Бауман, М. М. Майоров, М. А. Савельєв (Петров), А. В. Іванов, Л. Й. Картвелішвілі, В. П. Затонський, Я. Б. Гамарник, А. С. Бубнов, М. О. Скрипник, В. І. Чернявський, М. Н. Демченко, П. П. Постишев та ін. Бойовим помічником парт. орг-ції є міська комсомольська організація, що налічує в своїх лавах 418 852 чол. (на 1.І 1980). В 1974 за бойові та трудові подвиги київських комсомольців Київ. міську комсомольську орг-цію нагороджено орденом Червоного Прапора. Органом К. м. п. о. є газ. "Прапор комунізму". Про розвиток економіки і культури міста див. також Київ.

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977: Нариси історії Київської обласної партійної організації. К., 1967; Історія Києва, т. 1—2. К., 1959—60; История городов и сёл Украинской ССР. Киев. К., 1979.

Ю. Н. Єльченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази