Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕТИКА СУДОВА
   

ЕТИКА СУДОВА

— вид профес. етики, що становить сукупність норм поведінки учасників крим., цив. чи ін. видів судочинства. Е. с. — це також наука, вчення про моральні засади, норми профес. діяльності суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів. Досліджує моральні основи процес, норм, а також моральні шляхи застосування процес, норм у розслідуванні крим. справ, суд. розгляді крим., цив. та ін. справ.

Процес, закон визначає форму і зміст провадження у справі, а Е. с. — моральну основу діяльності, поведінки судді, прокурора, слідчого, адвоката. Ці засади тісно пов'язані між собою. З'ясування морального значення процес, норм допоможе правильному їх застосуванню. Багато процес, норм, у т. ч. основоположних, зокрема вимоги всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи (ст. 22 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України), незалежність суддів і підкорення їх тільки закону, забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист і презумпція невинності, забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність, на недоторканність житла, поважання гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя, забезпечення свободи особи від самовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів (ст. З, 28—32, 62, 63 Конституції України 1996) та ін., мають яскраво виражений моральний аспект, що посилює їх дію. Суворе дотримання моральних норм забезпечує справедливість у діяльності слідчого, прокурора, суду, що є необхідним для забезпечення ефективності процес, діяльності і підтримання високого авторитету органів розслідування, прокуратури, суду. Цим пояснюється і створення різних правил і кодексів профес. діяльності суддів, адвокатів та ін. профес. учасників судочинства у межах як однієї країни, так і співдружності країн: напр., Загального кодексу правил для адвокатів країн Європ. Співтовариства (прийнятий делегаціями 12 країн у Страсбурзі у жовтні 1988), Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (прийнятий 34-ю сесією ГА ООН 17.Х1І 1979).

Літ.: Горский Г. ?., Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика. Воронеж, 1973; Проблемы суд. этики. М., 1974; Бойков А. Д. Этика профес. зашиты по угол, делам. М., 1978; Леоненко В. В. Профес. этика участников угол, судопроизводства. К., 1981; Святоцький О. Д., Михеєнко ?. ?. Адвокатура України. К., 1997.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази