Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІМЕННА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ
   

ІМЕННА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ

- відзнака Президента України, заснована відповідно до п. 25 ст. 106 Конституції України указом Президента України від 29.IV 1995. Нагороджуються особи офіцер, складу ЗС України, Прикорд. військ України та ін. військ, формувань, утворених відповідно до зак-ва України, СБУ, органів МВС України та держ. службовці, які мають офіцер, звання, — за особисті заслуги в забезпеченні обороноздатності Ук раїни, недоторканності її держ. кордону, підтриманні високої бойової готовності військ, зміцненні нац. безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конст. прав і свобод гр-н, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військ, і служб, обов'язку та виявлені при цьому честь і доблесть. Першим нагородженим відзнакою «І. в. з.» став нач. управління МВС у м. Севастополі ген.-лейтенант міліції В. Білобородов (указ Президента України від 7.V.1995).

Відзнакою Президента України «І. в. з.» є пістолет моделі «Форт-12», корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а руків'я — з благородних порід дерева. Пістолет має завод, маркування, товарний знак, а також пластинку, на якій гравірується прізвище, ім'я, по батькові нагородженого. Вага пістолета із спорядженим магазином — 930 г (виготовляється зброярами Вінн. спеціаліз. наук.-вироб. підприємства МВС України «Форт»).

Клопотання про нагородження відзнакою «І. в. з.» порушує керівник м-ва, ін. центр, держ. органу викон. влади, командувач військ, формування. Відзнаку разом із посвідченням про нагородження нею та бойовим комплектом у кількості 16 патронів вручає Президент України або, за його уповноваженням, керівник органу держ. влади, командувач військ, формування.

Іменна зброя обов'язково реєструється в органах внутр. справ за місцем проживання нагородженого і зберігається у порядку, що визначається МВС України. Нагороджені особи мають право зберігати її, носити і застосовувати, неухильно додержуючи при цьому встановлених правил. Порядок застосування зброї під час виконання служб, обов'язків чи в ін. випадках визначається зак-вом України. Передача «І. в. з.» іншим особам або відчуження її забороняється. У разі втрати (псування) посвідчення до відзнаки дублікат не видається. Його може бути видано як виняток лише за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) посвідчення. Дублікат самої зброї, що є відзнакою «І. в. з.», не видається. Позбавлення відзнаки може здійснити Президент України в разі: а) засудження нагородженого за тяжкий злочин (за поданням суду на підставі та в порядку, встановлених зак-вом); б) порушення нагородженим правил зберігання, носіння та застосування зброї, відповідного зак-ва. Після позбавлення нагородженого відзнаки, а також після його смерті «І. в. з.» та посвідчення про нагородження нею здаються до органу внутр.

Справ.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази