Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАШУТО
   

ПАШУТО

Володимир Терентійович (19. IV 1918, Петроград - 10.VI 1983, Москва) - рос. історик, доктор істор. наук з 1960. Закін. 1941 істор. ф-т Ленінгр. ун-ту. З лип. 1941 працював у Гідрогр. управлінні ВМФ СРСР, евакуйованому до Омська. З 1945 —в Ін-ті історії АН СРСР: аспірант, науковий співробітник, а з 1969 — зав. сектора історії давніх держав на території СРСР. Водночас (1949—53) завідував відділом журн. «Вопросы истории», викладав у Моск. обл. пед. ін-ті, Моск. істор.-архів. ін-ті. Досліджував питання становлення і еволюції ранніх держав у Сх. Європі, зовн. політики і дипломатії, функціонування держ. інститутів Давньої Русі, Вел. князівства Литовського, розвитку істор. науки у 20 ст. Значний резонанс викликали висновки П. про наявність колект. сюзеренітету Рюриковичів у період уділ, роздробленості Київ. Русі, про слов'яно-сканд. синтез держ.-прав. процесів раннього Середньовіччя, білорус.-лит. характер Вел. князівства Литовського. Був прихильником істор.-прав, школи Б. Д. Грекова, формаційної схеми істор. розвитку. Осн. праці: «Нариси з історії Галицько-Волинської Русі» (1950), «Утворення Литовської держави» (1959), «Зовнішня політика Давньої Русі» (1968), «Шляхи розвитку феодалізму» (1972). 1977 видав звід «Давні джерела з історії Східної Європи».

Пашуто В.Т. - leksika.com.ua

Літ.: Памяти Владимира Терентьевича Пашуто. В кн.: Древнейшие гос-ва на тер. СССР. Мат-лы и исследования. 1983 год. М., 1984; Вост. Европа в истор. ретроспективе (К 80-летию В. Т. Пашуто). М., 1999.

Т. I. Бондарук.