Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПІКА
   

ОПІКА

— форма захисту особистих і майн. прав гр-н, які внаслідок певних обставин (вік, стан здоров'я) не можуть здійснювати свої права самостійно. О. встановлюється стосовно двох категорій суб'єктів: а) малолітніх, які не досягли 14-річного віку і залишилися без батьків, піклування; б) повнолітніх гр-н, визнаних у суд. порядку недієздатними (див. Недієздатність). О. може встановлюватися стосовно майна недієздат. осіб та осіб, які в суд. порядку визнані безвісно відсутніми (див. Безвісна відсутність), а також майна, що становить спадкову масу і потребує спец, управління до моменту передачі його спадкоємцям померлого.

До органів О. і піклування в Україні належать: районні, районні в містах Києві та Севастополі держ. адміністрації; викон. к-ти міських, районних у містах, сільс. і селищ, рад. Для допомоги органам 0. і піклування утворюються опікун, ради, які мають дорадчі функції. До їх складу входять депутати, представники місц. органів викон. влади та органів місц. самоврядування і громадськості. Безпосереднє ведення справ щодо О. покладається на відповідні відділи та управління держ. адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, викон. к-тів міських чи районних у містах рад. Органи освіти проводять роботу, пов'язану з влаштуванням дітей, які залишилися без батьків, піклування. Органи в справах сім'ї та молоді, служби в справах неповнолітніх виявляють, беруть на облік і тимчасово влаштовують на виховання у сім'ї безпритульних дітей, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьків, піклування, що утримуються у держ. дит. закладах. Органи соціального захисту дбають про осіб похилого віку, інвалідів і дітей з вадами фіз. та псих, розвитку, які цього потребують. Органи охорони здоров'я займаються особами, визнаними судом недієздатними внаслідок псих, захворювань. У с-щах і селах справами О. та піклування відають виконкоми сільс. і селищ, рад. Органи О. вирішують питання щодо встановлення О.: ведуть облік осіб, які потребують О.; здійснюють нагляд за опікунами; розглядають скарги на дії опікунів; беруть участь у розгляді спорів, пов'язаних із захистом прав підопіч. осіб; установлюють О. над майном у передбачених законом випадках; охороняють і зберігають житло та майно підопічних; проводять ін. діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповноліт. дітей і повноліт. осіб, які потребують О.

Здійснення дій з О. покладається на опікунів. О. припиняється: після досягнення малолітнім 14-річного віку; після повернення неповнолітніх на виховання батькам; у разі одужання або знач, поліпшення здоров'я особи, яка була визнана недієздатною, і відновлення судом її дієздатності; внаслідок смерті підопічного або опікуна.

І. В. Жилінкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази