Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕЗАЛЕЖНИЙ ПОСЕРЕДНИК
   

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПОСЕРЕДНИК

— визначена за спільним вибором сторін колективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів між ними, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення. Статусу Н. п. набуває особа (посередник), підготовлена Національною службою посередництва і примирення (НСПП), у разі визнання її за спільним вибором сторонами колект. труд. спору (конфлікту). Інститут Н. п. запроваджений Законом

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998). Метою діяльності Н. п. є досягнення довіри сторін колект. труд, спору (конфлікту), встановлення співробітництва між сторонами, сприяння останнім у вирішенні спору (конфлікту) на взаємоприйнятних умовах. Компетенція Н. п. визначається Положенням про посередника, затв. НСПП (1999). Посередник має право: брати участь у всіх засіданнях примирної комісії; проводити консультації з окр. членами примирної комісії; пропонувати сторонам різні варіанти вирішення спору (конфлікту); за певних обставин ініціювати утворення труд, арбітражу; попереджати членів примирної комісії про допущені чи можливі порушення норм чин. зак-ва; повідомляти сторони про можливі наслідки недосягнення ними згоди по суті спору (конфлікту); вимагати необхідну для вирішення спору (конфлікту) інформацію від сторін, органів викон. влади чи місц. самоврядування, НСПП тощо. Н. п. при виріш енні труд, спорів (конфліктів) не має права оприлюднювати у будь-який спосіб свої висновки по суті спору під час примирної процедури без згоди на те сторін, а також розголошувати відомості, які є держ. чи іншою захищеною законом таємницею. Не допускається втручання у діяльність Н. п. будь-якого органу, організації, фіз. особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання Н. п. до нав'язування сторонам спору прийняття певного рішення. В разі недотримання норм чинного зак-ва, перевищення або порушення повноважень чи упередженого ставлення до однієї із сторін, сторони колект. труд, спору (конфлікту) можуть відмовитись від дальших послуг Н. п. У випадках підтвердження порушень НСПП може прийняти рішення про позбавлення Н. п. права здійснювати діяльність посередника.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази