Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАЛІ РІЧКИ
   

МАЛІ РІЧКИ

— річки з площею водозбору до 2 тис. км2. Класифікація річок України залежно від водозбірної площі басейну на великі, середні та малі здійснюється Водним кодексом України (ст. 79). Зак-вом України встановлено особливості користування М. р., спец, охоронні заходи щодо збереження їх водності, охорони від забруднення та засмічення. Згідно зі ст. 80 ВК України забороняється: змінювати рельєф басейну річки; руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки; випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природ, рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків; зменшувати природний рослин, покрив і лісистість басейну річки; розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації; проводити осушувальні меліорат. роботи на заболочених ділянках та в урочищах верхів'їв річок; надавати зем. ділянки у заплавах річок під будь-яке буд-во (крім гідротех., гідрометричних і лінійних споруд), а також для садівництва і городництва; здійснювати ін. роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній. Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться у басейні М. р., зобов'язані здійснювати такі комплексні заходи збереження водності та охорони вод. об'єктів: створення прибереж, захисних смуг, утворення спеціаліз. служб по догляду за річками, прибереж, захисними смутами, гідротех. спорудами та підтриманню їх у належ, стані; впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліорат. організацією тер. водозабору; здійснення агро-тех., агролісомеліорат. та гідротех. протиерозійних заходів, а також буд-во відповідних споруд для організованого відводу поверхневого стоку під час буд-ва й експлуатації шляхів, залізниць та ін. інж. комунікацій; впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення водоохор. заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні річки; створення гідрол. пам'яток природи. З метою оцінки екол. стану басейну М. р., оцінки їх операт. використання водогосп. та ін. заінтересованими організаціями, а також для розробки прогнозу і заходів щодо оздоровлення складається паспорт річки. Порядок складання таких паспортів встановлений пост. КМ України «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку встановлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» від 14.IV 1997. Паспорт М. р. — це уніфікований звід осн. даних про водний режим, фіз.-геогр. особливості, використання природ, ресурсів і екол. обстановку в її басейні, а також вироблення рекомендацій щодо підвищення стійкості екосистеми. Осн. джерелами вихідної інформації для складання паспортів річок є: матеріали комплексних польових обстежень М. р. та їх басейнів; дані багаторіч. спостережень за режимом поверхневих і підзем. вод; відомості про природні умови регіону; архівні мат-ли про екстремальні показники гідрометеорол. характеристик; топогр. та темат. карти й плани, складені за мат-лами аерофотозйомок; дані водообліку, схеми комплексного використання та охорони вод. ресурсів тощо.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази