Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВЕСТИЦІЇ
   

ІНВЕСТИЦІЇ

( від лат. — одягати, оточувати) — всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприєм. та ін. видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається відповідний соціальний ефект. Такими цінностями відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (1991) можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та ін. цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та ін. матеріальні цінності); майнові права, що випливають з авторського права і суміжних прав; досвід та ін. інтелектуальні цінності; сукупність тех., технол., комерц. та ін. знань, оформлених у вигляді тех. документації, навиків та вироб. досвіду, необхідних для організації певного виду в-ва, але не запатентованих (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також ін. майнові права; ін. майнові та інтелектуальні цінності. і. у відтворення осн. фондів і на приріст матеріально-вироб. запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. Реалізація I. здійснюється на основі: 1) інвестування гр-н, недерж. підприємств, госп. асоціацій, спілок і товариств, а також громад, і реліг. організацій, ін. юридичних осіб, заснованих на колект. власності; 2) держ. інвестування, що його здійснюють органи держ. влади і місц. самоврядування за рахунок коштів бюджетів, позабюдж. фондів і позичкових коштів, а також держ. підприємства та установи за рахунок власних і позичкових коштів; 3) іноз. інвестування, яке здійснюють іноз. гр-ни, юрид. особи та д-ви; 4) спільного інвестування вказаними суб'єктами інвестиційної діяльності.

Літ.: Основи інвест. діяльності. К., 1997.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази