Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow відо-вільні arrow ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
   

ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

- відновлювання ресурсів природи, що відбувається без втручання людини або за її участю. Розрізняють вичерпні й невичерпні природні ресурси. До вичерпних відносять невідтво-рювані (більша частина корисних копалин), частково відтворювані (напр., грунти) та відтворювані (рослинність, тваринний світ та окремі види мінеральної сировини) природні ресурси. Характерною властивістю відтворюваних ресурсів є те, що за умови раціональної експлуатації вони можуть через відповідний час частково або повністю відновлювати свій кількісний та якісний стан, напр., грунти - родючість, рослинність - видовий і кількісний склад, властивий певній ландшафтно-географічній зоні, тваринний світ - склад і чисельність, властиві кожному видові. Проте масштаби й темпи витрачання відтворюваних ресурсів не завжди відповідають можливостям відтворення їх. Надмірна експлуатація природних ресурсів, особливо в капіталістичних країнах, призводить до часткового або повного виснаження їх. За останнє тисячоліття лісистість Землі зменшилася майже на одну третину, меншими стали рибні ресурси річок, озер і навіть Світового океану, сотні видів тварин перебувають на грані зникнення. Для запобігання цим явищам велике значення, зокрема, має ґрунтовне вивчення природних екологічних систем, планування тих чи інших госп. заходів лише на основі знання закономірностей існування і розвитку цих систем. Природні екологічні системи вивчає біогеоценологія, яка є по суті наук, основою сучасного природокористування. Одним з найважливіших завдань сучасної науки є розробка методів і форм госп. діяльності, що сприяють не лише збереженню природних ресурсів, а й частковому відновленню їх.

Напрям природокористування визначається соціальними факторами. У деяких капіталістич. країнах (США, Японія, ФРН та ін.) виснаження природних ресурсів набуло катастрофічного характеру. У соціалістич. країнах В. п. р. проводиться планово, у держ. масштабах і дає відчутні екон. наслідки. В СРСР завдяки рекультивації земель с.-г. виробн. повернуто сотні тисяч гектарів порушених земель, щороку збільшується площа лісонасаджень, запроваджуються інтенсивні методи ведення лісового, рибного, мисливського г-в тощо. В усіх союзних республіках прийнято закони про охорону природи (в УРСР - 1960), в яких велике місце приділяється В. п. р. У 1968 Верховна Рада СРСР затвердила "Основи земельного законодавства Союзу PCP і союзних республік", 1972 прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів". У 1977 прийнято "Основи лісового законодавства Союзу PCP і союзних республік". Проблемі захисту навколишнього середовища та поліпшення використання природних ресурсів велику увагу приділено в документах XXV з'їзду КПРС. У новій Конституції Радянського Союзу, прийнятій 1977, виявляється всебічне піклування Рад. д-ви про охорону і науково обгрунтоване раціональне використання всіх природних ресурсів, яке передбачає і В. п. р. У липні 1978 Верховна Рада УРСР прийняла постанову "Про стан і заходи по дальшому поліпшенню природоохоронної роботи в республіці в світлі рішень XXV з'їзду КПРС".

Питання В. п. р. мають глобальне, загальносвітове значення. Рад Союз та ін. соціалістичні країни виступили ініціаторами ряду міжнар. угод, пов'язаних з цією проблемою (міжнар. конвенції по рибальству, 1946; по китобійному промислу, 1948; по боротьбі з забрудненням морів нафтовідходами, 1954; по охороні птахів, 1957, та ін.). Різнопланову роботу в справі В. п. р. проводить Міжнар. спілка охорони природи (МСОП), членом якої є і СРСР. Раціональне природокористування та В. п. р. є справою всього прогресивного людства.

Літ.: Лаптев И. П. Научные основы охраны природы. Томск, 1970; Географічні ландшафти і охорона природи. К., 1976; Природа України та її охорона. К., 1975.

М. А. Воїнственський.

 

Схожі за змістом слова та фрази