Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
   

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

- заміна сторін у цивільному процесі в справі ін. особами, коли їх матеріальні права та обов'язки в спірних або встановлених судом правовідносинах переходять до цих осіб (ст. 106 ЦПК України). Але правом сторони-позивача користуються треті особи з самост. вимогами. Участь цих осіб у процесі зумовлена матер.-прав. відносинами сторін, які можуть вплинути на їхні матер, права та обов'язки стосовно однієї зі сторін, тому П. п. стосується також третіх осіб. Його підставою є наступництво в матер, правовідносинах, унаслідок якого сторона вибуває із спірних або встановлених судом правовідносин майнового, але не особистого характеру. Заміна суб'єктів матер, правовідносин можлива внаслідок: смерті гр-нина, який був суб'єктом таких правовідносин; ліквідації юрид. особи; уступки права вимоги чи прийняття на себе обов'язку ін. особи. Цив. П. п. відрізняється від заміни неналеж. сторони за процес.-прав. наслідками. При заміні неналеж. сторони дії її не викликають для належ, сторони жодних прав, наслідків. При П. п. всі процес, дії, виконані попередником, обов'язкові для правонаступника в тій самій мірі, в якій вони були обов'язкові для особи, котру він замінив. При правонаступництві процес триває, при заміні процес починається заново. П. п. можливе на всіх стадіях процесу, заміна сторін — тільки в суді першої інстанції до постановлення судом рішення у справі. Для настання П. п. наступник зобов'язаний довести суду своє право на зайняття процес, становища суб'єкта, якого він замінює. Доказом цього може бути док-т про право успадкування, договір про уступку прав та ін. При настанні П. п. у разі смерті гр-нина або припинення існування юрид. особи, яка була стороною в справі, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі до вступу в неї правонаступника. Процес, правонаступники набувають усіх нереалізованих процес, прав попередника на час вступу до справи і, виходячи з принципу диспозитивності, можуть вільно їх реалізувати і розпоряджатися ними.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази