Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
   

МІСЦЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

— поняття, що об'єднує зміст двох термінів: «просте зазначення походження товару» і «кваліфіковане зазначення походження товару». П росте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на геогр. місце походження товару. Кваліфіковане — об'єднує назву місця походження товару та географічне зазначення походження товару. Назва місця походження товару — це назва геогр. місця його походження, яка вказує властивості, притаманні виключно або гал. чин. природним умовам даного місця або поєднанню цих природ, умов з характерним для даного геогр. місця людським фактором. Геогр. зазначення походження товару позначається у назві товару і відбиває якості, репутацію або ін. характерні властивості даного геогр. місця, зокрема його природні умови чи людський фактор або поєднання природ, умов і людського фактора. В Україні охорона прав на зазначення походження товарів здійснюється на підставі Закону «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (1999). Відповідно до цього закону правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі використання товару і полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) або такими, які вводять споживачів в оману щодо справжнього геогр. місця походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару надається зак-вом України на підставі реєстрації товару спеціально уповноваженим органом з питань інтелектуальної власності й діє безстроково від дати реєстрації. Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають: а) особа чи група осіб, які в заявленому геогр. місці виробляють товар, особливі властивості, якості, репутація або ін. характеристики якого пов'язані з цим геогр. місцем; б) асоціації споживачів; в) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, тех-нол. процесів або геогр. місць. Міжнар. правова охорона місця походження товару здійснюється на підставі Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження та їх міжнародну реєстрацію 1958, переглянутої у м. Стокгольмі (Швеція) в 1967 (з поправками 1979). Відповідно до неї зазначені найменування реєструються Міжнар. бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності в м. Женеві (Швейцарія) за заявкою компет. органу заінтересованої д-ви. Міжнар. бюро ВОІВ повідомляє про реєстрацію ін. д-ви — учасниці угоди.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази