Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕУСТОЙКА
   

НЕУСТОЙКА

(штраф, пеня) — грош. сума або майно, які боржник зобов'язаний передати кредиторові в разі порушення ним зобов 'язання. Н. є спец, формою цив. відповідальності, оскільки застосовується лише в тих випадках, коли її сплата передбачена законом або договором (ст. 204 ЦивК України). Штраф і пеня і на види Н. Штраф — це Н., що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пеня — Н., що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грош. зобов'язання за кожний день прострочення виконання. Право на Н. виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналеж. виконанням зобов'язання боржником. Залежно від підстав виникнення Н. розмежовуються на законні й договірні. Коли Н. передбачається певними нормат.-прав. актами щодо окр. видів зобов'язань, вона називається законною; коли ж вона узгоджена особами при укладенні договору, то називається договірною. Якщо предметом Н. є грош. сума, її розмір встановлюється договором або законом. Розмір Н., встановлений законом, може бути збільшений у договорі. Сторони мають право зменшити розмір Н., встановленої законом, крім випадків, передбачених законом. Розмір Н. може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності ін. обставин, які мають істотне значення. Сплата Н. не звільняє боржника від виконання зобов'язання у натурі (ст. 207). Кредитор має право вимагати від боржника виконання зобов'язання у натурі, якщо це відповідає його інтересам. Таке становище є наслідком існування у цив. праві принципу реального виконання зобов'язань.

Сплата Н. не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналеж. виконанням зобов'язання. Літ.: Зобов'язальне право. К., 1998.

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази