Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНИ І СЛУЖБИ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА СПЕЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
   

ОРГАНИ І СЛУЖБИ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА СПЕЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

- система спец, інституцій, на які покладено здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, котрі не досягли 18-річного віку. Прав, статус О. і с. у с. н. та с. у. для н. визначається Законом України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995). До суб'єктів, що проводять роботу з забезпечення спец, захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх, належать: власне О. і с. у с. н. та с. у. для н.; крим. міліція у справах неповнолітніх, суди, спец, установи для неповнолітніх; ін. органи викон. влади; органи місц. і регіон, самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та окр. гр-ни в межах своєї компетенції. До складу О. і с. у с. н. та с. у. для н. входять Держ. к-т України у справах сім'ї та молоді, респ. к-т у справах сім'ї та молоді АР Крим, служби у справах неповнолітніх в обласних, міських, районних держ. адміністраціях, викон. органах міських і районних у містах рад.

Гол. завданнями Держ. к-ту і служб у справах неповнолітніх є: розробка та здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів; координація зусиль органів держ. викон. влади, органів самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності й правопорушенням серед них та ін. Органи держ. викон. влади, органи самоврядування, підприємства, установи та організації, посад, особи зобов'язані повідомляти Держ. комітет і служби у справах неповнолітніх про заходи, вжиті на виконання прийнятих рішень. Крим, міліція у справах неповнолітніх є самостійним підрозділом і складовою частиною крим. міліції органів внутрішніх справ. Згідно з законодавством співробітники цього підрозділу: проводять роботу з запобігання правопорушенням та бездоглядності серед неповнолітніх; беруть участь у виявленні та розкритті злочинів, вчинених неповнолітніми; виявляють причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень і злочинів неповнолітніми, і в межах своєї компетенції вживають заходів до їх усунення; проводять роботу серед батьків та інших осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну та ін. протиправну діяльність, тощо. Суди в особі спеціально уповноважених суддів (складу суддів) розглядають справи: щодо неповнолітніх, які вчинили злочини або адм. правопорушення; щодо батьків або опікунів (піклувальників) про виконання ними своїх обов'язків по вихованню і навчанню дітей; про поміщення підлітків у спец, установи для неповнолітніх тощо. Здійснення контролю за виконанням суд. рішень щодо неповнолітніх покладається на суд. вихователів. Спеціальні установи для неповнолітніх: приймальники-розподільники для неповнолітніх, куди на строк до 30 діб доставляються особи віком від 11 до 18 років, котрі вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого настає крим. відповідальність, або котрі направляються у спец. навч.-виховні заклади чи самовільно залишили останні; школи та профес. уч-ща соціальної реабілітації, куди за рішенням суду поміщаються неповнолітні, котрі вчинили злочин чи правопорушення до виповнення віку, з якого настає крим. відповідальність, для проведення роботи з їх навчання та виховання (до шкіл соціальної реабілітації направляються особи віком від 11 до 14 років, а до профес. уч-щ — від 14 років); центри мед.-соціальної реабілітації неповнолітніх, осн. завданням яких є лікування неповноліт. наркоманів, алкоголіків, токсикоманів, їх психо-соціальна реабілітація і корекція; виховнотрудові колонії — установи, де відбувають покарання за вчинення злочинів неповнолітні віком від 14 років, засуджені до позбавлення волі; притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, що забезпечують соціальний захист неповнолітніх віком від 3 до 18 років (які заблукали; були покинуті; залишилися без батьків, опіки; залишили сім'ю чи навч.-вих. заклади; вилучені судами із сім'ї; самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку тощо); вих.-труд. колонії Держ. департаменту України з питань виконання покарань, що здійснюють заходи, спрямовані на виправлення та перевиховання засуджених до позбавлення волі неповнолітніх віком від 14 років; ін. держ. органи і громад, орг-ції та окр. гр-ни, які на виконання наданих їм прав і в межах своїх обов'язків, з урахуванням власних можливостей, самостійно, з особистої ініціативи або на підставі рішень Держ. к-ту чи служб у справах неповнолітніх, ухвал чи постанов суду здійснюють заходи з виховання неповнолітніх, створення умов для їх належного навчання чи праці, усунення причин і умов, що сприяють скоєнню неповнолітніми правопорушень, їх соціальній реабілітації тощо.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази