Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАСІКА
   

ПАСІКА

— 1) Вироб. одиниця (пункт, ферма, господарство, підприємство), осн. призначенням якої є ведення бджільництва як однієї з галузей сільськогосп. в-ва. 2) Відособлений цілісний майновий комплекс, утворений у сільськогосп. підприємстві для заняття бджільництвом на відведеній для цього зем. ділянці. На пасіч. садибі (пункті) розташовані вулики, пасічні будівлі (зимівники, стільникове сховище, бджільницька майстерня, розбірні кочові будиночки, навіси для контрольних і запас, вуликів та ін.), пасічний інвентар. П. може бути: а) любительською, якою займається гр-нин з метою одержання меду та ін. продуктів бджільництва для влас. потреб; б) товарною, призначеною для одержання продукції з метою реалізації та отримання прибутку; в) племінною — для розмноження, поліпшення та виведення бджіл певної породи, збереження існуючого генофонду; г) племін. бджолорозплідником — племінним бджільницьким підприємством, спеціалізованим на виведенні бджолиних маток і формуванні бджолиних сімей на продаж. В Україні діяльність фіз. і юрид. осіб, які мають пасіку та займаються бджільництвом, регулюється насамперед Законом «Про бджільництво» (2000), а також Законами «Про ветеринарну медицину» (1996), «Про племінну справу у тваринництві» (1998) тощо. Право на створення П. мають гр-ни України, іноземці та особи без громадянства з необхід. навичками або спец, підготовкою, а також юрид. особи. Кожен з них вирішує питання про створення П. самостійно. Кількість бджолородин, що може утримуватися юрид. або фіз. особою, не обмежується. На П. утримуються бджоли лише районованих у тій чи ін. місцевості порід згідно з планом їх порідного районування в Україні, затвердженим центр, органом викон. влади з питань агр. політики. З метою обліку П. та здійснення лік.-профілактичних заходів на кожну П. видається вет.-санітарний паспорт. Племінні П. і бджолорозплідники проходять атестацію та одержують племінні свідоцтва (сертифікати) відповідно до Закону «Про племінну справу у тваринництві». П. підлягає реєстрації за місцем проживання фіз. особи або за місцеперебуванням юрид. особи, яка займається бджільництвом, у місц. держ. адміністраціях або сільс, селищ, і міських радах у встановленому порядку. П. розміщуються на зем. ділянках, що належать пасічникам за правом власності або користування, з додержанням вет.-сан. правил. Розміщення П. на землях ліс. фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог ЛК України. Перевезення (кочівля) П. до медоносних угідь проводиться відповідно до вет.-сан. правил за погодженням з власниками або користувачами зем. ділянок. Вироблені або заготовлені продукти бджільництва з метою їх реалізації підлягають вет.-сан. експертизі, що здійснюється в установленому порядку.

Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл, продуктів бджільництва здійснюються за встановленими правилами. Продукти бджільництва, що вивозяться за межі України, підлягають сертифікації. Нерайоновані породи бджіл ввозяться в Україну лише в наук, цілях з дозволу центр, органу викон. влади з питань агр. політики за погодженням з Укр. академією агр. наук.

Охорона бджіл забезпечується шляхом: вжиття заходів щодо запобігання розоренню та навмисному знищенню бджолородин; надання вет.-сан. допомоги; сприяння безперешкодному перевезенню (кочівлі) П.; організації наук, досліджень, спрямованих на охорону бджіл; проведення через ЗМІ пропаганди і реклами; організації держ. підтримки бджільництва та ін. Юрид. та фіз. особи, діяльність яких впливає або може негативно вплинути на стан бджільництва, зобов'язані забезпечити їх охорону. У процесі сільськогосп. діяльності, лісокористування, проведення геологорозвід. робіт, видобування корисних копалин, визначення місць вш іасу і прогону сільськогосп. тварин, розроблення туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення, проведення військ, навчань та маневрів, навчань з цив. оборони населення, випробувань будь-якої техніки повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження ареалів розселення бджіл. Забороняється проводити оранку та будь-яким ін. чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мін. добрива, ін. препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести до фіз. знищення бджіл під час медозбору. Особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормат.-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь, а ті, які застосовують засоби захисту для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше як за 3 доби до поч. обробки через ЗМІ попередити про це пасічників, чиї пасіки знаходяться на відстані до 10 км. При цьому повідомляються дата обробки, назва препарату, ступінь і строк його токсич. дії. За порушення зак-ва в галузі бджільництва до винних осіб застосовується дисциплінарна, адм., цив.-правова або крим. відповідальність згідно з законами України.

В. І. Семчик.