Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БАНКІВСЬКЕ ПРАВО
   

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

— сукупність правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків, їхні взаємовідносини з клієнтами, а також порядок здійснення ними банк, операцій. Предметом Б. п. є сусп. відносини, що виникають у процесі банк, діяльності, і порядок здійснення банками різних послуг. Методи правового регулювання банк, діяльності неоднорідні. З одного боку, використовуються владні приписи, властиві адм. праву, — у банк, відносинах інтереси д-ви представляють органи, наділені нею влад, повноваженнями (в Україні — це Кабінет Міністрів і Національний банк), а також владні відносини між Нац. банком і комерц. банками. З другого боку, відносини банків з клієнтурою грунтуються на юрид. рівності сторін, тобто застосовується цив.-правовий метод регулювання сусп. відносин. Правові норми, що регулюють банківські відносини, містяться у загальних і в спец, норматив, актах. До них належать Конституція України, закони і постанови ВР України, укази і розпорядження Президента України, постанови КМ України, постанови та інструкції Нац. банку України й М-ва фінансів України, статути банків. Особливе значення мають норми Б. п., що містяться у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (1991). Цей закон визначає заг. принципи банк, системи д-ви, правовий статус Нац. банку України, порядок створення і принципи діяльності комерц. банків різних видів і форм власності, встановлює правову природу взаємовідносин з клієнтами, передбачає порядок захисту їхніх інтересів. Б. п. регулює також правові основи розрахунків, виходячи з принципу, що всі підприємства, установи та організації різних форм власності зобов'язані зберігати кошти на рахунках у банках і дотримувати встановленого порядку здійснення безготівкових розрахунків. У законодавстві чітко визначено порядок відкриття рахунків у кредит, установах, правові форми розрахунків та порядок розрахунків за цими формами. Б. п. встановлює правові основи банк, кредитування, визначає правове становище кредит.

установ і принципи їх відносин з одержувачами кредитів на умовах поворотності, стро-ковості та платності, а також основи валют, відносин України з іноз. д-вами та правила валют, операцій на її території. Б. п. є предметом відповідної навч. дисципліни в юрид. вузах.

Літ.: Банк, право США. М., 1992; Ефимова Л. Г. Банк, право: учеб. и практ. пособие. М., 1994; Правовые основы банк, деятельности. М., 1995; Гавальда К., Стуфле Ж. Банк, право. М., 1996. О. А. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази