Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
   

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

- форма податкових пільг, що означає зменшення ставки податку чи суми податку, обчисленої для сплати. Йдеться, зокрема, про: зниження ставки податку; зменшення суми податку, що підлягає сплаті; відстрочення чи розстрочення сплати податку; повернення раніше сплаченого податку чи його частини (податкова амністія); зарахування раніше сплаченого податку; цільовий (інвестиційний) П. к. (заміна сплати податку натуральним виконанням). П. к. регулюється Законом України «Про податок на додану вартість» (1997, з наст, змінами і доп.) та ін. нормат.-прав. актами.

Більшість П. к. є безоплатними і поверненню не підлягають, тому це поняття є умовним. Ознаки кредиту (платність, строковість, зворотність, цільова спрямованість) властиві лише таким його видам, як розстрочення і відстрочення сплати податку. Розстрочення — це сплата податку частинами протягом визначеного строку. Відстрочення — перенесення моменту сплати податку на пізніший період. Відстрочення чи розстрочення сплати податку надається за заявою платника і оформляється кредитним договором між платником податку та податковим органом. Підставою для надання розстрочення чи відстрочення сплати податку є надання платником достатніх доказів про існування загрози виникнення податкового боргу (недоїмки) чи банкрутства внаслідок дії обставин непереборної сили. Крім того, платник податку повинен подати екон. обгрунтування, з якого видно, що протягом користування зазначеними пільгами він зможе вчасно погасити заборгованість чи збільшити податкові надходження до відповідного бюджету. Розстрочення або відстрочення сплати податку надаються окремо з окр. податку, обов'язкового платежу.

Умовно відплатним, але цільовим, П. к. є інвестиційний П. к., під яким розуміють відстрочення сплати податку на прибуток підприємств, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фін. ресурсів для здійснення інновац. програм, з наст, компенсацією відстрочених сум у вигляді дод. надходжень податку через заг. зростання прибутку, який буде отриманий у результаті реалізації інновац. програм. Інвестиційний П. к., як правило, має цільове призначення і застосовується, напр., при н.-т. оновленні в-ва, розширенні в-ва в найбільш пріоритетних для д-ви галузях економіки тощо.

Літ.: Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налог, право. М., 2000; Кучерявенко Н. П. Налог, право. X., 2001.

О. П. Снігерьов.

 

Схожі за змістом слова та фрази