Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБЛАСНИЙ АРХІВ
   

ОБЛАСНИЙ АРХІВ

державний архів області — установа, що здійснює пост, зберігання архів, док-тів місц. значення. О. а. в Україні утворені в 30—40-х рр. 20 ст. на базі кол. губернських, окружних та крайових істор. архівів. Діють на підставі Типового положення (затв. КМ України 22.УІІІ 1996). О. а. є структур, підрозділом обл. держ. адміністрації і згідно зі ст. 28 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (2001) здійснює управління архів, справою і діловодством на тер. області. Приймає на зберігання док-ти Нац. архівного фонду (НАФ) від установ і організацій незалежно від форм власності, архів, відділів районних держ. адміністрацій та міських рад, гр-н; здійснює право власності на док-ти, що в ньому зберігаються та належать д-ві, реалізує переважне право д-ви на придбання профільних док-тів у разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність д-ви архів, док-тів, які не мають власника або власник яких невідомий. О. а. в Україні зберігають писемні док-ти 18—20 ст. (є окр. справи 14—17 ст.), серед них управлін., фін. і майнова документація, метричні книги, особові справи тощо, а також кінофотофонодокументи, друковані видання. Архів здійснює їх реставрацію, консервацію, створює страхові копії і фонд користування особливо цінними та унікальними док-тами. Веде на тер. області держ. реєстрацію та облік док-тів НАФ незалежно від місця зберігання і форм власності на них, складає примірні інструкції з діловодства, номенклатури справ для установ, ін. нормат.-метод, посібники, проводить наук, дослідження з архівознавства, археографії, документознавства, створює довідковий апарат (описи, каталоги, картотеки, путівники, автоматизовані бази даних тощо), інформує про док-ти, зміст яких може бути використаний держ. органами, ін. юрид. особами, публікує док-ти, надає їх користувачам для вивчення у читальному залі, а в окр. випадках у тимчас. користування за межами архіву (напр., як джерело доказів у суд.-слідчих справах). За запитами установ і гр-н О. а. видає архівні довідки та копії док-тів з відомостями про місце і дату народження, про батьків, стаж і місце роботи, служби, навчання, розміри заробітної плати, нагороди, присудження звань і вчених ступенів, майновий стан, перебування у полоні, на примусових роботах, переселення, заслання, позбавлення майнових або виборчих прав, ін. репресії, а також з ін. відомостями, потрібними для захисту прав і закон, інтересів гр-н. Аналогічний статус мають і такі самі функції виконують державні архіви міст Києва та Севастополя.

Літ.: Архівні установи України. К., 2000.

К. Є. Новохатський.

 

Схожі за змістом слова та фрази