Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
   

ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

- припинення труд, правовідносин з працівниками за ініціативою власника або уповноваженого ним органу в разі змін в організації в-ва і праці, в т. ч. при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників. Порядок В. п. встановлено Кодексом законів про працю України (ст. 492) та ін. нормат. актами. Про вивільнення працівники мають бути попереджені персонально не пізніше як за 2 місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації в-ва і праці враховується переважне право залишитися на роботі, передбачене законодавством.

Водночас з попередженням про вивільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові ін. роботу на тому самому підприємстві (в установі, організації). Якщо роботи за відповідною професією чи спеціальністю немає, а також коли працівник відмовився від переведення на ін. роботу на тому самому підприємстві (в установі, організації), він на власний розсуд звертається за допомогою до держ. служби зайнятості або знаходить роботу самостійно. Одночасно власник або уповноважений ним орган повідомляє державну службу зайнятості про наступне В. п. із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру зарплати. Вивільненим працівникам згідно зі ст. 493 КЗпП надаються певні пільги і компенсації. Так, вивільнюваним у зв'язку із змінами в організації в-ва і праці працівникам (п. 1 ст. 40) зберігається середня зарплата на період працевлаштування, але не більш як на З місяці з дня звільнення з урахуванням вихідної допомоги. Виплата міс. вихідної допомоги і середньоміс. заробітку, що зберігається, провадиться за попереднім місцем роботи. За вивільненими працівниками зберігається безперервний труд, стаж, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила 3 місяців.

Держ. служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій самій чи ін. місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за відсутності такої роботи здійснює добір іншої з урахуванням особистих побажань працівника і сусп. потреб. За необхідності він може бути направлений, за його згодою, на навчання, щоб здобути нову професію (спеціальність), з наступним наданням йому роботи.

Ю. В. Баранюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази