Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow велико-верт arrow ВЕРНАДСЬКИЙ
   

ВЕРНАДСЬКИЙ

Володимир Іванович [28.ЫЫ (12.III) 1863, Петербург - 6.І 1945, Москва] - радянський природознавець, основоположник геохімії і біогеохімії, акад. АН СРСР (з 1909), акад. АН УРСР (з 1919). Перший президент Академії наук УРСР (1919- 21). У 1885 закінчив фіз.-матем. ф-т Петерб. ун-ту. В 1888-90 навчався за кордоном. З 1890 - приват-доцент, 1898-1911 - проф. Моск. ун-ту. В цей час досліджував поклади заліз. руд Криворіжжя. З 1914 - директор Геол. і мінералогічного музею Петерб. АН. З ініціативи В. та під його керівництвом почала працювати з 1915 Комісія по вивченню природних продуктивних сил Росії. З червня 1917 В. жив на Україні. У 1920-21 - професор Таврійського ун-ту в Сімферополі. У 1922 переїхав до Петрограда. За його активною участю в складі АН СРСР були створені: Держ. радієвий ін-т (1922), Комісія з історії знань (1926), Відділ живої речовини (1927) та ін. наук. установи. В. збагатив науку глибокими ідеями, що стали основою нових провідних напрямів у сучас. геології, мінералогії, гідрогеології; висунув наук. проблеми важливого практичного значення: геохімії рідкісних та розсіяних елементів, пошуків радіоактивних мінералів, ролі живих організмів у геохім. процесах, визначення абс. віку гірських порід та ін. Значну роль відіграли дослідження В. про будову силікатів і алюмосилікатів. В.- основоположник вчення про біосферу та ноосферу. В. заснував всесвітньовідомі школи радянських мінералогів і геохіміків. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Держ. премія СРСР, 1943. У 1943 АН СРСР встановила премію, а 1963-золоту медаль ім. В. І. Вернадського.

Тв.: Избранные сочинения, т. 1 - 5. M., 1954-60: Размышления натуралиста, кн. 1-2. M., 1975-77; Укр. перекл.- Вибрані праці. К., 1969.

Літ.: Академику В. И. Вернадскому к пятидесятилетию научной и педагогической деятельности т. 1-2. М., 1936; Питання геохімії, мінералогії і петрографії. До 100-річчя з дня народження першого президента Академії наук Української PCP академіка В. І. Вернадського. К., 1963; Гумилевский Л. И. Вернадский. M., 1967.

Вернадський

 

Схожі за змістом слова та фрази