Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ
   

СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ

(СНІД) — інфекц. хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Уперше в медицину термін «СНІД» увів амер. Лікар Майкл Готтліб 1981. Мас. поширення цієї хвороби у світі та в Україні викликає тяжкі соціально-екон. і демогр. наслідки, що зумовлює необхідність вжиття спец, заходів стосовно захисту прав і закон, інтересів гр-н та сусп-ва. Б-ба з цією хворобою є одним з пріоритет, завдань як на міжнародному, так і на нац. рівнях. 25—27.VI 2001 відбулася спец, сесія ГА ООН з проблем ВІЛ/СНІДу, на якій прийнято відповідну Декларацію. Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» (1991, в ред. 1998) згідно з нормами міжнар. права та рекомендаціями ВООЗ визначає порядок прав, регулювання діяльності, спрямованої на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в Україні, та відповідні заходи соціального захисту ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. За цим законом гр-ни України, іноземці та особи без громадян ства, які постійно проживають або на закон, підставах тимчасово перебувають на тер. України, мають право на: мед. огляд з метою виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини; одержання офіц. висновку про результати такого мед. огляду та кваліфік. рекомендацій щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції. Право проведення мед. огляду та видачі офіц. висновків про його результати надається лише держ. і комунал. закладам охорони здоров'я, що мають відповідно обладнані спец, лабораторії, акредитовані в порядку, встановленому КМ України. Цей порядок передбач. Правилами мед. огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та мед. нагляду за ними (затв. КМ України 19.ХІІ 1998). КК України передбачає крим. відповідальність особи за: зараження вірусом імунодефіциту людини ін. особи (ст. 130), неналежне виконання мед., фармацевтич. або ін. працівником своїх профес. обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини (ст. 131); розголошення служб, особою лік. закладу, допоміж. працівником, який самочинно здобув інформацію, або мед. працівником відомостей про проведення мед. огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини або захворювання на СНІД та його результатів (ст. 132); ненадання без поваж, причин допомоги хворому мед. працівником, який зобов'язаний, згідно з установл. правилами, надати таку допомогу (ст. 139); порушення прав пацієнта під час клініч. випробувань лікар, засобів (ст. 141); незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142). Відшкодування збитків, завданих здоров'ю осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини з вини мед. працівників або внаслідок незабезпечення безпеч. умов праці власниками (уповноваженими ними органами) закладів охорони здоров'я, підприємств, установ, організацій, виконання працівниками яких своїх служб, обов'язків пов'язане з ризиком інфікування вірусом імунодефіциту людини, здійснюється за рахунок вин. особи

в порядку, встановл. Зак-вом.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази