Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОЦЕНТИ
   

ПРОЦЕНТИ

(від лат. pro centum - за сто, на сто), відсотки — розмір плати, яку одержує кредитор від боржника за користування грош. коштами або матеріальними цінностями. Передбачені ЦивК України. Відповідно до ст. 536 за користування чужими коштами боржник зобов'язаний сплачувати П., якщо інше не встановлено договором між фіз. особами. При цьому боржник в результаті невиконання грош. зобов'язання на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлено ін. розмір П. (ст. 625 ЦивК). Відповідно до банк, правил про кредитування розмір і порядок сплати П. визначаються у кредитному договорі залежно від кред. ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, що склалися на кред. ринку, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ та ін. Незалежно від зміни облікової ставки НБУ умови договору про П. можуть переглядатися лише на підставі взаєм, згоди кредитора і позичальника. Відповідно до банк, правил про кредитування кошти для погашення заборгованості по банк, кредиту в першу чергу спрямовуються на сплату П., згодом — на сплату простроченої заборгованості, а сума, що залишилася, — на погашення осн. суми кредиту, якщо інше не встановлено договором.

Проте не всі платежі за кред. договором вважаються П. Договором може передбачатися, напр., виплата позичальником банку дод. винагороди за відкриття кредитної лінії, що обчислюється у визначеному співвідношенні до суми невикористаного ліміту кред. лінії. Ця винагорода за прав, природою є не П. по кредиту, а платою за спец. банк, послугу у вигляді сукупності орг.-екон. витрат, необхідних для видачі клієнту ресурсів у будь-який момент на першу його вимогу.

П. як плату за користування капіталом слід відрізняти від неустойки як засобу забезпечення виконання зобов'язань, що також може визначатися у П., але має штрафний (каральний) характер.

Літ.: Хилинский Г. Сущность процента за кредит и контроль источников их погашения. «Бизнес», 1996, № 2; Лунц Л. А. Деньги и денеж. обязательства в гражд. праве. М., 1999; Банк, право України. К., 2000.

О. П. Подцерковний.

 

Схожі за змістом слова та фрази