Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФАКТОРИНГ
   

ФАКТОРИНГ

(англ. factoring - придбання агентом рахунку боржника, від factor — агент, представник, лат. factor — творець, створювач) — цивільний договір, за яким одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпоряджання другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника), в т. ч. з метою забезпечення виконання зобов'язання. Відносини, які виникають між сторонами договору Ф., регулюються ст. 1077— 1086 гл. 73 ЦивК України. Предметом договору Ф. може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майб. вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передача права грош. вимоги зумовлена певною подією, вона вважається переданою з моменту настання такої події. У цих випадках дод. оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається. Клієнтом у договорі Ф. може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприєм. діяльності, а фактором — банк або фінансова установа, а також фіз. особа — суб'єкт підприєм. діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. Договір Ф. є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грош. вимоги або його обмеження. У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або відповідальності перед боржником у зв'язку з порушенням клієнтом умови про заборону або обмеження відступлення права грош. вимоги. Клієнт відповідає перед фактором за дійсність грош. вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором Ф., і не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грош. вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором Ф.

Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грош. вимоги факторові й у цьому повідомленні визначена грош. вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж, і має право вимагати від фактора надання йому в розум, строк доказів того, що відступлення права грош. вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього зобов'язання, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого зобов'язання перед ним.

Коли відповідно до умов договору Ф. фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права грош. вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові. Якщо відступлення права грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед ним, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, котрий забезпечений відступленням права грош. вимоги, коли інше не встановлено договором Ф. Боржник не може пред'явити фактору вимоги до клієнта у зв'язку з порушенням ним умови про заборону або про обмеження відступлення права грошової вимоги. У разі порушення клієнтом своїх зобов'язань за договором, укладеним з боржником, боржник не має права вимагати від фактора повернення сум, уже сплачених йому за відступленою грош. вимогою, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо від клієнта. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта суми, сплачені факторові за відступленою грош. вимогою, має право вимагати повернення цих сум фактором, якщо фактор не виконав свого зобов'язання передати клієнту грош. кошти, пов'язані з відступленням права грош. вимоги, або передав клієнтові грош. кошти, знаючи про порушення клієнтом зобов'язання перед боржником, пов'язаного з відступленням права грош. вимоги.

І. М. Кучеренко.