Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
   

АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

- перевірка та оцінка ділової кваліфікації держ. службовців на предмет відповідності займаній ними посаді. В органах викон. влади, де працює більшість держ. службовців, здійснюється періодична (раз на 5 років) атестація. КМ України затверджено Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади (1996). Ним передбачено, що А. д. с. підлягають усі держ. службовці вказаних органів, крім призначених на посаду Президентом України, КМ України, колегіальним органом або органом вищого рівня, держ. службовців патронатної служби, а також осіб, які перебувають на займаній посаді менше року, та молодих спеціалістів, що одержали фахову підготовку для праці у сфері державної служби. Жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, атестацію проходять не раніше як через рік після виходу на роботу. А. д. с. проводиться після подання працівниками декларації про доходи. Для організації та проведення А. д. с. наказом керівника держ. органу утворюється атестаційна комісія. Головою комісії, як правило, призначається заступник керівника відповідного органу. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 3/4 її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Результати А. д. с. вносяться до протоколу засідання комісії та атестац. листа працівника. Комісія оцінює роботу працівників, їхні ділові та профес. якості при виконанні ними служб, обов'язків, визначених профес.-кваліфікац. характеристиками їхніх посад, і на підставі цього приймає одне з таких рішень щодо працівника: а) відповідає займаній посаді; б) відповідає займаній посаді за умови виконання відповідних рекомендацій (проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування на відповідній посаді, вивчення іноз. мови, набуття навичок роботи на комп'ютері тощо); в) не відповідає посаді. У разі прийняття рішення про невідповідність займаній посаді атестац. комісія рекомендує керівникові перевести цього працівника за його згодою на ін. посаду, що відповідає його профес. рівню, або звільнити із займаної посади. Працівник може оскаржити керівникові держ. органу рішення комісії протягом 10 днів з дня його прийняття. За результатами атестації керівник приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ (розпорядження). Працівника, визнаного за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, звільняють з роботи на підставі норм трудового законодавства. Трудові спори, пов'язані з А. д. с, у т. ч. з питань звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають займаній посаді, вирішуються згідно із законодавством про порядок розгляду індивід, трудових спорів. Зміна керівника або складу держ. органу викон. влади не може бути підставою для проведення позачергової А. д. с.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази