Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

- орган держ. викон. влади, що діє при Міністерстві фінансів України. Утв. указом Президента України «Про Державне казначейство України» від 27.IV 1995. Його діяльність регламентована Положенням про Державне казначейство України, затв. КМ України 31.VII 1995. Складається з Гол. управління Д. к. У. (його очолює заст. міністра фінансів) і тер. органів — управлінь Д. к. У. в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах.

Д. к. У.: організовує виконання Державного бюджету України і здійснює контроль у цій галузі, управляє коштами бюджету, в т. ч. в іноз. валюті, та коштами позабюдж. фондів; розподіляє відрахування від загальнодерж. податків, зборів та обов'язкових платежів згідно із затвердженими ВР України нормативами між Держ. бюджетом і бюджетами

АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя; фінансує видатки Держ. бюджету, веде облік його касового виконання, складає звітність про стан виконання Держ. і зведеного бюджету. Всі кошти Держ. бюджету акумулюються на рахунках органів Д. к. У. в установах банків.

Д. к. У. надано права: відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках Держ. бюджету; одержувати у банк, системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, встановлених законод. актом про Держ. бюджет на відповідний рік, для покриття тимчас. касових розривів Держ. бюджету; здійснювати операції щодо розміщення держ. цінних паперів, їх погашення і виплати доходів по них; перевіряти в м-вах, інших центр, і місц. органах викон. влади, на підприємствах, в установах, організаціях, банках, незалежно від форм власності, фін.-бух. документи про зарахування, перерахування і використання бюдж. коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки та ін. відомості з питань, що виникають під час перевірок; отримувати від установ банків відомості про стан поточних бюдж. рахунків підприємств, установ і організацій, що використовують кошти Держ. бюджету і держ. позабюджетних фондів, незалежно від форми власності; вимагати від посад, осіб міністерств, ін. центр, органів викон. влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень передбаченого чинним зак-вом порядку виконання Держ. бюджету; призупиняти фінансування з Держ. бюджету підприємств, установ і організацій у разі з'ясування фактів порушень чинного порядку його виконання з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств.

Н. К. Ісаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази