Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   

УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), Угода ТРІПС (TRIPS) -міжнар.-правовий док-т, що регулює питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які розглядаються як товар. Містить осн. принципи щодо обов'язку країни — члена Світової організації торгівлі (СОТ) надавати фіз. і юрид. особам ін. країни — члена цієї Організації аналіт. права в сфері інтелектуальної власності, як і фіз. і юрид. особам своєї країни, а також положення щодо режиму переваг, сприяння і привілеїв для конкр. країн, що поширюються на всі ін. країни — члени СОТ. Стандарти Угоди ТРІПС містять вимоги щодо: охорони прав на об'єкти автор, права і суміжних прав; охорони прав на знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, пром. зразки, винаходи, топографії інтегральних мікросхем, комерц. таємницю; захисту прав, які стосуються заг. зобов'язань, цив.-правових та адм. процедур і заходів усунення правопорушень у сфері інтелект, власності тощо. Визначено про контроль за обмеження конкуренції в ліценз. договорах. Угода стосується заг. зобов'язань цив.-правових й адм. процедур та заходів усунення правопорушень у сфері інтелект, власності, тим-час. заходів, особливих умов щодо заходів на мит. кордоні і крим. процедур, які повинні застосовуватися країнами для захисту прав на об'єкти права інтелект, власності. Вона докладно регулює права і обов'язки учасників спорів, пов'язані з порушенням прав на об'єкти права інтелект, власності, права суд. органів при винесенні рішень (напр., визначення обсягу виплат позивачу) і при поперед, забезпеченні позовів про порушення прав на об'єкти прав інтелект, власності (напр., арешт партії товару). Відповідно до вимог Угоди країни-учасниці зобов'язуються забезпечити на своїй території такі заходи, які запобігають правопорушенням у сфері інтелект, власності. На країни-учасниці покладається обов'язок надавати власникам прав на об'єкти права інтелект, власності можливість звертатися для захисту своїх прав до цив. суд. процедур, а відповідачам — право на письм. повідомлення про ці звернення. Під час слухання сторони мають право на представництво, можуть бути представлені в суді незалеж. адвокатами, однак процес, зак-во не повинно зобов'язувати сторони обов'язково бути присутніми на засіданнях суду особисто. Суд. органи наділені правом зажадати від сторін докази, щоб підкріпити суть позову позивача, якщо останній переконає суд в існуванні таких доказів. При розгляді доказів, отриманих таким чином, суд повинен забезпечити зберігання комерц. таємниці відповідача. Суд. органи мають повноваження вимагати від будь-якої сторони утримуватися від порушення прав на об'єкти права інтелект, власності шляхом заборони передачі до торг, мережі товарів, виготовлених та введених у комерц. обіг з порушенням прав на ці об'єкти, відразу після проходження такими товарами процедури «розмитнення». Суд. органи можуть вилучити з комерц. обігу товари, виготовлені й введені в комерц. обіг з порушенням прав на об'єкти права інтелект, власності, вирішити знищити такі товари. Угода забезпечує організацію захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності за допомогою адм. процедур. Передбачаються такі тимчас. заходи, як арешт партії товарів, стосовно яких є підозри, що їх введено в комерц. обіг з порушенням прав на об'єкти права інтелект, власності. Крим, процедури покарання за порушення прав на об'єкти права інтелект, власності передбачають тюремне ув'язнення, а також грош. штрафи. Тюремне ув'язнення і/або грош. штрафи за строками або розмірами повинні відповідати рівню аналогіч. покарань, що накладаються за под. злочини, і повинні повною мірою виконувати превентивні функції.

Угода ТРІПС передбачає охорону комерц. таємниці з метою забезпечення ефектив. захисту від недобросовісної конкуренції.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази