Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ

— занесення відомостей про патент до Державного реєстру патентів України. Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (1993) та «Про охорону прав на промислові зразки» (1993) встановлено 3 Реєстри патентів: Державний реєстр патентів України на винаходи, Державний реєстр патентів України на корисні моде лі, Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Кожен з цих Реєстрів є офіц. док-том, призначеним для реєстрації патентів відповідно на винаходи, корисні моделі або пром. зразки, яким надається правова охорона в Україні, та всіх змін щодо їх правового статусу.

Д. р. п. У. організовує Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності, який визначає форму Реєстру та порядок його ведення. Реєстрація оформляється одночасно з публікацією відомостей про видачу патентів відповідно до ст. 20 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 17 Закону «Про охорону прав на промислові зразки». Включення до Реєстрів здійснюється на підставі рішення К-ту про видачу патенту та за наявності док-та про сплату збору за видачу патенту. Реєстри — це зброшуровані, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою офіц. книги. Після внесення відомостей про патент до відповідного Реєстру за заявою будь-якої особи може надаватися витяг з Реєстру, який стосується патенту, зазначеного у заяві, після сплати цією особою встановленого збору.

О. А. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази