Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ
   

ЗАПАС ЗБРОЙНИХ СИЛ

- контингент гр-н, звільнених з військової служби, а також від призову на строкову військ, службу (крім знятих з військового обліку за станом здоров'я). Запас поділяється на дві категорії. До запасу першої категорії належать військово-зобов 'язані, які перебували на військ, службі та одержали в період її проходження військ.-облікову спеціальність. До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не одержали військ.-облікової спеціальності підчас проходження військ, служби або не призивалися на військ, службу. Військовозобов'язані запасу другої категорії, у разі одержання за час перебування у запасі військ.-облікової спеціальності на навч. зборах або за відповідною цив. професією, переводяться до запасу першої категорії. Жінки, взяті на військ, об-лік, перебувають у запасі другої категорії. Запас військовозобов'язаних за віком поділяється на три розряди, які встановлюються на підставі перебування у 3. ЗС. Граничний вік перебування у запасі третього розряду є гранич. віком запасу взагалі. Солдати і матроси, сержанти і старшини, прапорщики і мічмани перебувають у запасі до такого гра-нич. віку: першого розряду — до 35 років;другого розряду — до 45 років; третього роз-ряду — до 50 років. Гранич. вік офіцерів у запасі: а) в запасі першого розряду: мол. офіцери — до 45 років; ст. офіцери — до 50 років; вищі офіцери — до 55 років; б) у запасі другого розряду: мол. офіцери — до 50 років;ст. офіцери — до 55 років; вищі офіцери — до60 років; в) у запасі третього розряду: мол. офіцери — до 55 років; ст. офіцери — до 60 ро-ків; вищі офіцери — до 65 років, а генерали армії України — до 70 років. Військовозобов'язані жінки незалежно від присвоєних їм військ, звань зараховуються до 3. ЗС третього розряду. Гранич. вік перебування їх у запасі встановлюється: для офі-цер, складу — 50 років, для ін. військовозобов'язаних жінок — 45 років. Військовозобов'язані за час перебування у запасі призиваються на навч. (або перевірочні) та спец, збори. Права та обов'язки військовозобов'язаних, призваних на збори, що випливають з умов військ, служби, встановлено Законом України «Про загальний вій-ськовий обов'язок і військову службу» (1991).Військовозобов'язані, які досягай гранич. віку перебування у запасі, а також ті, яких військ.-лікар. комісії визнали непридатними до військ, служби із зняттям з військ, обліку, знімаються з військ, обліку і переводяться у відставку.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази