Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНТ
   

КОНВЕНТ

(лат. conventus - збори) - 1) В Давньому Римі — час, призначений магістратом для суд. засідання, саме засідання та місце, де воно відбувалося.

2) Законод. органи в деяких країнах, що скликалися за надзв. обставин. В Англії так називалися парламенти, які збиралися у рев. час без скликання королем (К. 1660 — повернув престол Стюартам; К. 1689 позбавив влади Якова II). В США — складова назви установчих зборів, які розробили Конституцію країни (Конституційний К. 25.V- 17.ІХ 1787); законод. органи окр. штатів, що скликаються для складання або зміни конституції цих штатів.

3) К. національний (Convention nationale) — вищий законод. і викон. орган 1-ї Республіки у Франції періоду Великої французької революції, що правив країною з 21. IX 1792 по 26.X 1795. Рішення про скликання К. було прийняте Законод. зборами (декрет від 10.VIII 1792) після відсторонення короля від влади та одночасно з встановленням заг. виборчого права. У виборах до К. брали участь усі чоловіки — гр-ни Франції, старші 25 років. 749 членів К. поділялися на три групи: жирондисти, якобінці (монтаньяри) і «болото» («рівнина» — помірковані депутати, що не займали певної позиції). Спочатку в К. перевагу мали жирондисти. 21. IX 1792 жирондистський К. скасував корол. владу і 22. IX проголосив республіку. Було прийнято ряд законів, розроблено проект конституції.

Повстання 31.V— 2.VI 1793 завершилося встановленням якобінської диктатури, стратою жирондистів (31.Х 1793). Вся повнота влади була зосереджена в руках К. і його к-тів (К-ту громад, порядку, К-ту громад, безпеки). Якобінський К. прийняв Декларацію прав людини і громадянина 1793 та Конституційний акт, які так і не стали чинними. Внаслідок термідоріанського перевороту 27—28.VIІ 1794 якобінську диктатуру було повалено. В термідоріанському К. мали перевагу представники «болота». 31 .V 1795 було скасовано рев. трибунал. К. запровадив метричну систему мір, заснував Інститут Франції, Вищу нормальну школу, Політехнічну школу та ін., розробив конституцію, названу «конституцією третього року республіки» (прийнята 23.IX 1795), та підготував перехід до режиму Директорії.

4) Зібрання монахів у монастирі; місце, де вони збираються.

5) Назва конгресів політ, партій або назва деяких партій (напр., Нар. партія конвенту, Гана; утв. 1949).

М. П. Зяблюк, С. В. Глухова.

 

Схожі за змістом слова та фрази