Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНТРОЛЬ ТЕЛЕГРАФНО-ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
   

КОНТРОЛЬ ТЕЛЕГРАФНО-ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

— винятковий захід, який здійснюють відповідні оперативні та слідчі підрозділи з метою запобігання тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які ухиляються від відбування крим. покарання, або безвісти пропалих, припинення розвід.-підривної діяльності проти д-ви. Згідно зі ст. 31 Конституції України, кожному гр-нинові гарантується таємниця листування, телеф. та ін. кореспонденції. Проте у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування крим. справи, якщо ін. способами одержати інформацію неможливо, як виняток ця гарантія може бути обмежена. Чинним зак-вом про ОРД, боротьбу з корупцією, організованою злочинністю у частині, що не суперечить Конституції України, та з обов'язковим дофиманням таємниці інформації регулюється порядок негласного К. т.-п. в., їх огляду та виїмки в пошт.-телеф. установах за умови, якщо ін. шляхом офимати доказову інформацію неможливо. За поданням відповідного органу, який здійснює ОРД, дізнання чи суд. слідство, дозвіл на К. т.-п. в. невідкладно надається Верховним Судом України, обласними та прирівняними до них судами в порядку, що визначається керівництвом цих судів. Розглянувши подання, суддя виносить постанову про надання дозволу на накладення арешту на кореспонденцію, її виїмку в пошт.-телеф. установах, термін дії д озволу або відмову в застосуванні таких заходів. Дані, одержані в результаті К. т.-п. в., долучаються до крим. справи лише тоді, коли вони визнані доказами. В такому разі до справи долучається і копія постанови судді про застосування заходу. Арешт і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції можутъ здійснюватися і на основі постанови слідчого, в провадженні якого знаходиться крим. справа. Арешт може накладатися як на кореспонденцію, що надходить на адресу певної особи, так і на ту, яку відправляє ця особа. Дозвіл слідчим на накладення арешту на кореспонденцію, її виїмку в пошт.-телегр. установах надається також судом. Одержані внаслідок К. т.-п. в. відомості, що стосуються особистого життя, гідності людини, якщо вони не містять інформації про злочини чи злочинну діяльність, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Не підлягають розголошенню і відомості, які стали відомі в результаті контролю, якщо вони становлять держ., військ., служб, чи комерц. таємницю. За передачу цих відомостей працівники операт. підрозділів та підприємств зв'язку несуть відповідальнісь згідно з пінним зак-вом. Гр-ни України та ін. особи, пошт.-телегр. відправлення яких контролювалися, мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення ОРД, письм. пояснення з приводу обмеження їх прав на таємницю листування, оскаржити ці дії, вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди в результаті незакон. контролю за їхніми пошт.-телегр. відправленнями.

І. П. Козаченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази