Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕРХОВНА РАДА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
   

ВЕРХОВНА РАДА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

— представницький орган Автономної Республіки Крим. Здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції АР Крим і нормат.-правових актів АР Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії і вирішення питань життєдіяльності регіону. Відповідно до Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (1998) остання складається з 100 депутатів. Строк повноважень Верх. Ради АР Крим — 4 роки. Вона є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її заг. складу. Повноваження Ради поперед, скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії ВР АР Крим нового скликання. Повноваження Верх. Ради автономії можуть бути припинені Верх. Радою України достроково на підставах і в порядку, визначених Конституцією України.

На першій сесії ВР АР Крим шляхом таєм. голосування обирає з числа депутатів Голову Верх. Ради, його першого заступника і заступника. Утворюється також Президія ВР АР Крим. До її складу за посадою входять: Голова Верх. Ради АР Крим (очолює Президію), його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Ради. Органами ВР АР Крим є пост, і тимчас. комісії, які обираються з числа депутатів. Пост, комісії обираються на строк повноважень Верх. Ради у складі голови, заст. голови, секретаря та ін. членів комісії. До складу пост, і тимчас. комісій не можуть бути обрані Голова Верх. Ради республіки та його заступники. До відання ВР АР Крим належить: прийняття Конституції АР Крим та подання її на затвердження ВР України, внесення у встановленому порядку змін до неї, а також прийняття нормат.-правових актів, контроль за їх виконанням; призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виб. комісії АР Крим; прийняття рішення про проведення місц. референдуму; визначення порядку управління майном, що належить АР Крим; визначення порядку управління майном, що знаходиться на балансі ВР АР Крим; визначення переліку майна АР Крим, що підлягає приватизації; затвердження бюджету АР Крим та внесення змін до нього, контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; встановлення податків і пільг на податки відповідно до законів України тощо. ВР АР Крим у межах своїх повноважень приймає нормат.-правові акти, які є обов'язковими для виконання на тер. республіки. З питань, що мають нормат.-правовий характер, вона приймає постанови, з питань орг.-розпорядчого характеру — рішення. Нормат.-правові акти ВР АР Крим публікуються і доводяться до відома населення держ. мовою та в перекладі на російську і кримськотатарську мови.

M. І. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази