Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow семи-серед arrow СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ГОВІР,
   

СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ГОВІР,

середньонаддніпрянські говірки — говір укр. мови. Належить до її південно-східного наріччя. Поширений в осн. на Пд. Київ, обл., в Черкас, Полтав., частково Сумській областях. На базі С. г. сформувалася сучасна укр. літературна мова. Основні фонетичні, граматичні й лексичні риси говірок збігаються з літ. нормою. Специфічні особливості є вузьколокальними. Характерні риси С. г. у фонетиці: приголосні т, д, с, з, н, л, ц перед і, що походить з о. та в називному відмінку прикметників і займенників поряд з м'якою вимовою мають і тверду чи напівм'яку (т'ік — тік — тік, л'ій — лій — лій, бос'і — босі — босі), у частині говірок поширені м'які шиплячі перед а в словоформах типу "лош'а", "кач'а", "б'іж'ат'", "с'п'іш'ат'", альвеолярний л (липа, лоза, галушка), м'який о' (гр'ад, р'ама, базар'); у морфології: в частині говірок іменники з суфіксом -ин- мають у називному відмінку множини флексію -е(сел'ане), у деяких іменниках у давальному й місцевому відмінках множини — -ім, -іх (кон'ім, л'уд'ім, на кон'іх, л'уд'іх), спостерігається вплив твердої групи іменників на м'яку (вол'ойу, кон'ом), а в прикметниках навпаки — м'якої на тверду (б'іл'ій, груб'ій), присвійні прикметники в називному відмінку множини часто мають паралельні закінчення -и та -і (мати'ри'ни — ма-ти'ри'н'і), інфінітив співіснує в двох варіантах (ходити — ходит', бути — бут'), у ряді говірок у 1-й особі однини теперішнього часу дієслів 2-ї дієвідміни немає чергування д, г з, с із шиплячими (вод'у, крут'у, воз'у), в 3-й особі дієслів 2-ї дієвідміни втрачається закінчення -т' (ходе, просе), а в 3-й особі дієслів 1-ї дієвідміни закінчення скорочується (дума, слуха, пита), замість прийменника (і префікса) "від" уживається переважно "од" (оддати, од хати). Є своєрідна лексика: вйв'ід — "димар", белебен' — "незарослий горб", виярок — "неглибоке провалля" тощо.

А. М. Залеський

 

Схожі за змістом слова та фрази