Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮД ИНИ І ГРОМАДЯНИНА
   

ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮД ИНИ І ГРОМАДЯНИНА

— умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення у повному обсязі і всебічну охорону прав та свобод особи. Поняття «гарантії» охоплює усю сукупність об'єктивних і суб'єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або належного здійснення. Розрізняють 4 види гарантій: економічні, політичні, ідеологічні і юридичні. Економічні Г. п. та с. л. і г. у дем. д-ві — це сукупність екон. факторів життя сусп-ва (рівень досконалості екон. відносин, раціональна система г-ва, матеріальні і фін. ресурси тощо). У вузькому розумінні екон. (матеріальними) гарантіями є речові засоби забезпечення ефективності реалізації прав і свобод.

Політичні Г. п. та с. л. і г. — це сукупність політ, чинників сусп. і держ. життя (повновладдя народу, яке здійснюється представн. органами, запровадження в організації і діяльності держ. апарату дем. засад, багато-парт. система, рівень плюралізму і гласності в сусп-ві тощо).

Ідеологічні Г. п. та с. л. і г. — це заг. культура сусп-ва та його членів, освіченість, сусп. зрілість гр-н, рівень сусп. та індивід, правосвідомості, система духовних цінностей та орієнтацій.

Юридичні Г. п. та с. л. і г. — це правові норми та інститути, які забезпечують можливість безперешкод. здійснення прав особи, їх охорону, а в разі протиправних посягань — захист і поновлення. Юрид. гарантії встановлені Конституцією та ін. законами України.

Неухильне дотримання Г. п. та с. л. і г. є однією з умов розвитку демократії, законності, прогресу в усіх галузях сусп. життя. Див. також Гарантії конституційні, Гарантії правові.

С. Л. Лисенков, А. П. Таранов.

 

Схожі за змістом слова та фрази