Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рот-рят arrow РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
   

РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

- один з видів цив-прав. зобов'язань. Нормат. підставою для виникнення цього виду зобов'язань є ст. 1161, 1162 ЦивК України, за якими особа, що без відповід. повноважень здійснювала дії з рятування в умовах, які виключали можливість попередження про загрозу його здоров'ю, життю або майну, має право вимагати відшкодування шкоди, що виникла в майн. сфері рятувальника і є наслідком рятувальних дій. Суб'єктами таких зобов'язань можуть бути як гр-ни, так і юрид. особи. Кожен з них, у свою чергу, може бути в зобов'язаннях і кредитором, і боржником. Право на відшкодування належить потерпілому — особі, чиїми діями було відвернуто загрозу заподіяння шкоди здоров'ю та життю фіз. особи, майну фіз. або юрид. особи. Потерпілими можуть бути як дієздатні, так і обмежено дієздатні особи, оскільки прав, наслідки дій із запобігання загрози майну виникають незалежно від суб'єктив. спрямувань потерпілих. За недієздатних або обмежено дієздатних право на вимогу відшкодування шкоди реалізується їх законними представниками. Юрид. особа може виступати потерпілою тільки тоді, коли рішення про запобігання загрози майну приймається її органом.

Функц. призначення даних зобов'язань полягає у відновленні майн. стану потерпілого рятівника за рахунок особи, чиє здоров'я, житло або майно було врятовано від заподіяння шкоди. Для виникнення цього виду зобов'язань необхідні такі умови: 1) наявність шкоди у потерпілого (рятівника); 2) реальна, наявна (а не ймовірна або удавана) загроза шкоди життю, здоров'ю або майну боржника, яка водночас виключає можливість попередження про це боржника та вимагає термінових дій (напр., пожежа); 3) здійснення потерпілим дій з рятування життя, здоров'я, майна; 4) причинний зв'язок між шкодою, що виникла у потерпілого, та його діями щодо усунення загрози. Рятувальні дії не повинні бути змістом служб, обов'язків рятівника. У разі рятування здоров'я та життя шкода, завдана рятівникові, який без відповід. повноважень рятував здоров'я та життя фіз. особи від реальної загрози для неї, відшкодовується д-вою у повному обсязі (ст. 1161 ЦивК). Необхідність дій з рятування люд. життя може виникати за таких обставин:

1) небезпека, що загрожує загибеллю або каліцтвом гр-нину, яка склалася внаслідок його власних необережних або навмисних дій;

2) небезпека, що виникла внаслідок протиправних дій третіх осіб, яка спрямована проти особи або майна того, кого рятують, і об'єктивно створює загрозу його життю (напр., внаслідок пожежі, аварії на підприємстві тощо); 3) небезпека, створена внаслідок шкідливого впливу стих, сил природи (землетрус, повінь); 4) загроза життю гр-нина виявилася наслідком бездіяльності осіб, які зобов'язані оберігати людей від можливої небезпеки (напр., рятівники вод. станцій). Шкода, завдана у зв'язку з рятуванням майна ін. особи каліцтвом, ін. ушкодженням здоров'я або смертю фіз. особи, яка без відповід. повноважень рятувала від реальної загрози майно ін. особи, що має істотну цінність, відшкодовується д-вою у повному обсязі (ст. 1162). Тобто, щоб у д-ви виникало зобов'язання у повному обсязі відшкодувати шкоду, яка виникла у зв'язку з рятуванням від реальної загрози майна ін. особи, необхідно, щоб: шкода, завдана рятівникові, полягала в ушкодженні його здоров'я або смерті фіз. особи (рятівника); загроза майну мала реальний характер; майно ін. особи мало б істотну цінність. Відсутність хоча б однієї з названих ознак виключає можливість участі в цих правовідносинах д-ви, а також може впливати на обсяг (розмір) належної до відшкодування шкоди.

Позит. результат у процесі запобігання загрози шкоди майну повинен бути досягнутий виправданими і доцільними діями того, хто попереджував загрозу. Доцільність і виправданість означають відповідність заходів, обраних особою для запобігання загрозі, характеру і масштабу цієї загрози. Щодо розміру належної рятівникові до відшкодування шкоди застосовуються певні обмеження, встановлені законом: розмір відшкодування шкоди не може перевищувати вартості майна, яке рятувалося; шкода відшкодовується з урахуванням майн. становища власника (володільця) майна, якому завдана шкода. Суб'єктами, зобов'язаними відшкодувати шкоду, можуть бути і д-ва, і фіз. та юрид. особи, котрі володіли на час здійснення рятівних дій майном як на праві власності, так і на ін. цив.-прав, підставах (ст. 1162).

Г. В. Єрьоменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази