Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕККАРІА
   

БЕККАРІА

(Вессаrіа) Чезаре Бонесана (15.111 1738, Мілан - 28.ХІ 1794) - італ. просвітитель, юрист, маркіз. Здобув юрид. освіту в м. Павії, отримав вч. ступінь доктора права. У 60-і pp. брав участь у діяльності гуртка італ. просвітителів у Мілані. Б.— автор відомої праці «Про злочини та покарання» (1764), у якій виявив себе прихильником природної школи права. Б. вважав, що у природному стані точиться жорстока боротьба між людьми багатими і бідними, між сильними і слабкими. Тому, зрештою, люди пожертвували певною частиною свободи, яка їм належала, і об'єдналися для спокійного та безпечного життя. Так виникла верх, влада нації, яка покликана забезпечити людям норм, існування під охороною справедливих законів. Однак сусп. практика засвідчує: більша частина законів є своєрідним податком, накладеним на всіх для користі небагатьох. На думку Б., це сталося тому, що одні мають приватну власність, а більша частина населення — тільки право на неї. Осн. вимога Б. — «якомога більше щастя для якомога більшої кількості людей» — означає прагнення до максим, гармонійного поєднання інтересів сусп-ва та особи. Він вважав, що досягти такого сусп. устрою можливо через реформат, діяльність «благодійних монархів, які виступають дбайливцями мирних чеснот, наук і мистецтв та батьками своїх народів». Значну увагу приділяв Б. проблемам права та правосуддя. Гол. причиною злочинності він вважав бідність, злиденність більшості населення, його неосвіченість, сваволю держ. органів. Він піддавав критиці всі сторони феод, суду — жорстоку процедуру слідства і судового розгляду, несправедливість карної системи, форм, систему доказів інквізиції. Карному переслідуванню, на його думку, повинні підлягати тільки дії, що зав дають шкоди сусп-ву, а не слова, наміри чи думки людей.

Беккаріа Ч.Б - leksika.com.ua

Б. сформулював принцип рівноваги злочину і покарання, при цьому наголос робив не на жорстокості покарання, а на його неминучості. Мета покарання, за Б., полягає передусш у недопущенні повторного злочину, заподіяння шкоди сусп-ву, в утриманні інших від скоєння подібного («краще запобігти злочинові, ніж карати»). Однією з важливих умов зміцнення правового порядку в сусп-ві, вважав Б., є «якість і простота законів та вдосконалення виховання». Б. різко виступав проти сваволі і беззаконня багатіїв, які своєю поведінкою «руйнують у підданих поняття про справедливість і обов'язок». Позит. програма істотних перетворень у галузі правосуддя, яку він пропонував, базується на двох осн. засадах — гуманізмі та законності. Б. пропонував обмежити коло діянь, оголошених злочинами, домагатися заг. пом'якшення покарань, відмовитися (за деякими винятками) від застосування смертної кари. Гуманізм мислителя тісно пов'язаний із вимогою неухильного дотримання законів органами правосуддя. Ідеї Б. відіграли істотну роль у формуванні ліберально-дем. принципів карного права європ. держав 18—19 ст., а також справили значний вплив на формування концепції правової д-ви.

Тв.: О преступлениях и наказаниях. M., 1987. Літ.: Amati A. Vita ed opere di Cesare Beccaria. В кн.: Cesare Beccaria e Tabolizióne della pena di morte. Milano. 1872; Решетников Ф. M. Беккариа. M., 1987; История полит, и правовых учений. М., 1995. ff. Д. Бабк'ш.

 

Схожі за змістом слова та фрази