Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
   

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

- конст. процедура внесення змін до чинного Осн. Закону. Передбачена Конституцією (розд. XIII). Розрізняють загальний П. в. з. до К. У. і спеціальний (інституційний), тобто порядок внесення змін до окр. розділів Осн. Закону. Заг. порядок внесення змін (заг. конст. процедура) виходить з того, що законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до ВР України лише передбаченими Конституцією суб'єктами, а саме: Президентом України або не менш як третиною нар. депутатів України від конст. складу ВР України (ст. 154). Законопроект, внесений у порядку заг. конст. процедури і попередньо схвалений більшістю від конст. складу ВР України, вважається прийнятим, якщо на наст, черговій сесії ВР за нього проголосувало не менш як 2/3 від конст. складу ВР. За спец, (інституційною) процедурою вносяться зміни до розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдуми» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України». Відповід. законопроект подається до ВР Президентом України або не менш як третиною від конст. складу парламенту і, за умови його прийняття не менш як 2/3 від конст. складу ВР, затверджується всеукр. референдумом, який призначається Президентом України. Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до ВР наст, скликання (ст. 156).

Внесення змін до Конституції за заг. і спец, процедурами має і ряд ін. відкладальних умов. Законопроект про внесення змін до Конституції розглядається ВР за наявності висновку Конст. Суду України щодо його відповідності вимогам ст. 157 і 158 Осн. Закону. За ст. 157 Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і гр-нина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення тер. цілісності України. До того ж Осн. Закон не може бути змінений в умовах воєнного або надзв. стану. Ін. відкладальною умовою щодо внесення змін є положення ст. 158 про те, що відповід. законопроект, який розглядався ВР України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до ВР не раніш ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. ВР впродовж строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення конституції України.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази