Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
   

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

- сукупність бюджетів різних рівнів. До них належать Держ. бюджет, бюджет АР Крим, місц. бюджети, які включають обл., міські, районні, районні в містах, сільс. та селищні бюджети. Бюджет АР Крим об'єднує респ. бюджет та бюджети районів і міст респ. підпорядкування автономії. Організація і принципи побудови Б. с. У., її структура, взаємозв'язок між її окр. ланками, що встановлені правовими нормами, називаються бюджетним устроєм. Він визначається з урахуванням державного устрою та адм.-тер. поділу України і грунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять до Б. с. У.

Принцип єдності забезпечується єдиною бюдж. класифікацією, яка враховує перелік доходів і видатків, єдиною правовою базою, бюдж. документацією єдиної форми, єдністю грош. системи, єдиною соціально-екон. політикою. Принцип повноти означає, що в бюджеті відображено всі доходи і видатки. Принцип достовірності полягає у формуванні бюджету на науково обгрунтованих і реальних показниках. Принцип наочності забезпечує відображення показників бюджетів у взаємозв'язку із загальноекон. показниками в Україні та за її межами, з використанням результатів порівн. аналізу, визначенням темпів і пропорцій розвитку. Принцип гласності полягає в обов'язковості обговорення бюджетів на відкритих засіданнях ВР України та відповідних пред-ставн. органів місц. самоврядування. Обов'язковим є також оприлюднення рішень про всі види бюджету для ознайомлення з ними широких кіл громадськості. Принцип самостійності забезпечується наявністю власних доходних джерел кожного бюджету і правом визначення напрямів їх використання відповідно до чинного законодавства. Разом з тим при складанні і виконанні бюджетів враховуються як інтереси відповідних тер. громад, так і загальнодержавні.

Н. К. Ісаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази