Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАНІФЕСТ 19 ЛЮТОГО 1861
   

МАНІФЕСТ 19 ЛЮТОГО 1861

- акт рос. імп. Олександра II про скасування кріпосного права в Росії, підписаний 19.ІІ (3.ІІІ) 1861 і опубл. 5(17).III 1861. Передував обнародуванню осн. законод. актів, які регулювали проведення селянської реформи 1861.

За маніфестом селяни отримували особисту свободу (повні права вільних сільс. обивателів). Коротко йшлося про осн. умови звільнення селян від кріпосної залежності, які докладніше викладалися в наст, законод. актах (8 Положеннях та 9 Дод. правилах). У док-ті проголошувалося, що селяни впродовж 2 років повинні були відробляти ті самі повинності (панщину та оброк), що й при кріпосному праві. Поміщики мали наглядати за порядком в їхніх маєтках, користуючись при цьому правом власного суду та покарань до створення волосних судів. Щоб стати власником свого наділу, селянин повинен був викупити його. Маніфест передбачав відкриття впродовж 2 років у кожній з 45 губерній, на які була поширена дія законів 19.ІІ 1861, губернських в селянських справах присутствій, запровадження інституту мирових посередників, на яких покладався розгляд спорів між селянами та поміщиками, здійснення реформи 1861 на місцях, організація сел. громад, самоврядування, складання статут, грамот, які фіксували розмір наділу, що відводився селянам, а також види та норми повинностей за цей наділ.

В. А. Чєхович.

 

Схожі за змістом слова та фрази