Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (СЕСІЇ) УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
   

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (СЕСІЇ) УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

- період, зібрання членів Української Центральної Ради, колег, форма її політ.-правової діяльності. Заг. збори визначали напрям і характер усієї діяльності Ради. Вони могли бути як черговими, так і екстреними. Чергові збори повинні були скликатися не рідше, як раз на місяць. Запрошення, в яких вказувався порядок денний, розсилалися за 10 днів до поч. зборів, оповіщення про них друкувались у газетах. Екстрені збори скликалися по телеграфу і вважалися дійсними за будь-якої кількості учасників. Починалися збори, як правило, з читання і затвердження протоколу поперед, засідання, що майже виключало можливість випадкових помилок і фальсифікацій. Робота проходила в атмосфері вільного обміну думками, гострих дискусій; рішення приймалися більшістю голосів. Прийняті документи найчастіше отримували назви універсалів, декларацій, постанов, ухвал, рішень, резолюцій тощо. 1-і збори відбулися 8(21).IV 1917. На них було обрано Комітет Центральної Ради (Малу Раду). 2-і збори [23.ІУ(6.У) 1917] визнали Центр. Раду представниц. органом «усієї організованої української людності» та прийняли постанови у справі організації укр. губ., повіт., міських рад, губ. з'їздів, а також про оподаткування, губ. фін. комісії, реорганізацію освіти в Україні. У травні — на поч. червня 1917 3-і заг. збори розглянули питання про стосунки з Тимчас. урядом Росії, про завдання укр. делегації на переговорах у Петрограді, про екон. комісію, про сел. з'їзд, про Галичину тощо.

Після 4-х зборів УЦР її наст, пленарні засідання називалися сесіями. 5-а сесія проходила з 20.У(2.УІ) по 1(14).УІ 1917. На цей час кількість членів Ради перевищила 400 чол. Це сталося за рахунок включення до УЦР представників Ради сел. депутатів і Ради військ, депутатів. У зв'язку з цим сесія внесла значні зміни до порядку комплектування Центр. Ради, встановила нові норми представництва від гол. політ, партій — УСДРП, УПСР, УПСФ і ТУП (по 50 чол.), учительства, студентства, кооперативів (також по 50 чол.), нац. меншин. 6-а сесія, що відбулась у серпні, затвердила регламент роботи Малої Ради та її комісій, відхилила прохання М. С. Грушевського про відставку, доповнила склад УЦР членами Ради роб. депутатів та представниками нац. меншин. 7-а сесія УЦР відкрилася через 4 дні після Жовт. революції у Росії 1917. Вона обговорила звіти Малої Ради та уряду, питання миру, законопроект про Укр. установчі збори та ін. В центрі уваги 8-ї сесії УЦР (12-17.ХІІ 1917) були питання миру з Четверним союзом, відносин з більшов. урядом Росії, організації Укр. нац. армії, виборів до Укр. установчих зборів тощо. 9-а сесія УЦР почала свою роботу 15.1 1918, тобто у день поч. збройного виступу більшовиків на Печерську (в Києві). Гол. здобутками сесії стало одностайне схвалення IV Універсалу, формування Ради народних міністрів (РНМ), а також прийняття законів про землю і про 8-годинний роб. день. Були ухвалені додатки до закону про вибори, які мали надати можливість скликати Укр. установчі збори ще до остаточного підрахунку голосів. Завершилася сесія 25.1 о 5 год. вечора у зв'язку з наступом більшов. військ на Київ. УЦР терміново виїхала до Житомира (потім до Коростеня і Сарн), не розглянувши вже підготовлені РНМ проекти законів про держ.-громад, контроль над продукцією (виробництвом) і про громад, роботи для безробітних.

Літ.: Винниченко В. К. Відродження нації, ч. 1-3. К., 1990; Мироненко О. М. Впровадження дем. засад у законодавчу діяльність першого укр. нац. парламенту. В кн.: Укр. державотворення: невитребуваний потенціал. К., 1997; Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Д-ва і право України. 1917-1920. К., 1997.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази