Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРУКА
   

ПОРУКА

— 1) У цивільному праві — один з видів забезпечення виконання зобов'язань. Відповідно до ст. 191 ЦивК України поручитель зобов'язується перед кредитором ін. особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання у повному обсязі або в частині. П. може забезпечувати лише дійсну вимогу. Договір П. повинен укладатися у письм. формі. Недодержання письмової форми тягне недійсність договору П. Законом встановлено відповідальність поручителя. У разі невиконання зобов'язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не встановлено договором П. Поручитель відповідає у такому ж обсязі, як і боржник, зокрема, за сплату відсотків неустойки, за відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором П. Особи, які разом поручилися, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором П. (ст. 192 ЦивК). Згідно зі ст. 193 поручитель, який виконав зобов'язання, набуває усіх прав кредитора по цьому зобов'язанню. Кожний з кількох поручителів має право зворотної вимоги до боржника в розмірі виплаченої цим поручителем суми. Правила про припинення П. встановлено ст. 194. П. припиняється: з припиненням забезпеченого нею зобов'язання; якщо кредитор протягом 3 місяців від дня настання строку зобов'язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк виконання зобов'язання не зазначений або визначений моментом вимоги, то за відсутності ін. угоди відповідальність поручителя припиняється після закінчення одного року від дня укладення договору П. 2) У кримінальному процесі — вид запобіжного заходу або звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину, який не становить великої сусп. небезпеки. Як запобіж. захід П. може бути у формі особистої П. або П. громад, орг-ції, труд, колективу. Особиста П. (ст. 152 КПК України) полягає у відібранні від осіб, що заслуговують на довір'я, письм. зобов'язання про те, що вони ручаються за належну поведінку та явку обвинуваченого за викликом і зобов'язуються при необхідності доставити його в органи дізнання, досудового слідства чи в суд на першу вимогу. Особиста П. застосовується тільки за клопотанням або згодою поручителів. Число поручителів визначає слідчий, але їх не може бути менше двох. Поручителю повідомляється суть справи^ по якій застосовується запобіжний захід. Його також попереджають про те, що коли обвинувачений, до якого обраний запобіжний захід, ухилиться від слідства і суду, то на поручителя може бути накладено грошове стягнення. При відмові поручителя від узятого на себе зобов'язання особиста П. заміняється ін. запобіж. заходом.

П. громадської орг-ції або труд, колективу (ст. 154 КПК) полягає у винесенні зборами громад, орг-ції або труд, колективу підприємства, установи, організації постанови про те, що дана орг-ція чи труд, колектив ручається за належну поведінку та своєчасну явку обвинуваченого до органу дізнання, слідчого і в суд. Громад, орг-ція або труд, колектив повинні бути ознайомлені з характером обвинувачення, пред'явленого особі, що віддається на П. Організація або колектив можуть відмовитися від П. На відміну від особистої П., вони не несуть матеріальної відповідальності за дії особи, за яку поручилися. Сутність П. як форми звільнення від крим. відповідальності полягає у тому, що особа умовно не притягується до такої відповідальності й передається на П. труд, колективу або громад, орг-ції для перевиховання і виправлення. Для передачі особи на П. необхідні такі дод. умови: щиросердне розкаяння особи; невчинення нею раніше злочину; наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації.

Передача на П. застосовується судом. У цьому випадку крим. справа закривається відповід. постановою чи ухвалою. При вирішенні питання про закриття справи з'ясовується думка потерпілого, і в разі прийняття такого рішення про це повідомляються потерпілий та його представник. Останні можуть оскаржити рішення про закриття справи в порядку, передбаченому законом. Суд, прокурор за наявності рішення громад, орг-ції чи трудового колективу, прийнятого на заг. зборах, про відмову від П. за взяту ними раніше на П. особу, яка протягом року не виправдала довір'я, порушила свою обіцянку виправитися або залишила роботу з метою ухилення від громадського впливу, вирішують питання про кримінальну відповідальність цієї особи. Якщо особа, передана на П., протягом установленого строку вчинить новий злочин, вона притягується до кримінальної відповідальності за обидва злочини за сукупністю.

В. Т. Маляренко, В. М. Хотенець.

 

Схожі за змістом слова та фрази